• 2011-03-12

Akrecje II w Łodzi

Do 3 kwietnia 2011 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi potrwa wystawa pt. Akrecje II. Swoje prace zaprezentują artyści: Roman Dziadkiewicz, Hassan Khan, Siniša Labrović oraz Shady El Noshokaty.

Hassan Khan, "Dowód dowodu II"

Hassan Khan, "Dowód dowodu II"

Tytułowy termin akrecje odnosi się do wielu dziedzin: w biologii oznacza procesy wzrostu i nawarstwiania się występujące w organizmach. W terminologii prawniczej określa przyrost obszaru państwa i nabywanie dodatkowego terytorium spowodowane podmywaniem terenów przez rzeki. W geologii natomiast akrecja kontynentalna to proces obrastania powierzchni skorupy ziemskiej nowymi skałami.

Idea wystawy w Muzeum Sztuki i połączonych z nią warsztatów nosi znamiona akrecji: nawarstwiania się idei, procesów myślowych i twórczych. W trakcie pracy nad wystawą kuratorzy, artyści i uczestnicy warsztatów tworzą tymczasową wspólnotę – ścierającą się, wymieniającą się ideami, rosnącą. Skoncentrowali się na pytaniu, jakie jest miejsce wiedzy w sztuce? Czy wiedza w sztuce rozwija się w procesach wzrostu, nawarstwiania (akrecji), kumulacji, wymiany? Jakie role odgrywają przerwy i cisza w przekazie wiedzy? Dlaczego w sztuce wywoływany jest efekt niemożności poznania, niewypowiedzianego, nieprzekładalnego? W jakim celu sztuka wkracza w inne tradycyjnie pozaartystyczne obszary wiedzy?

Nad tymi pytaniami będzie można się zastanowić na wystawie Akrecje II, która będzie miała podwójną funkcję. Z jednej strony umożliwi publiczności konfrontację z pracami czterech artystów: Romana Dziadkiewicza, Hassana Khana, Sinišy Labrovića i i Shady’ego El Noshokaty’ego, a z drugiej strony stanie się czasowym miejscem realizacji warsztatów z udziałem grup zaproszonych uczestników. W ten sposób wystawa może stać się przestrzenią, w której zaproponowane zostaną różne formy połączeń między sztuką i wiedzą.

W ramach wystawy odbędą się dwa warsztaty, których efekty zostaną włączone w ekspozycję: Studia podyplomowe Sinišy Labrović’a poświęcone nielegalnej i nieformalnej wiedzy realizowane wspólnie ze studentami łódzkiej ASP oraz warsztaty Analitycznego leżenia Romana Dziadkiewicza – seria spotkań, dotyczących choreografii lenistwa, rezygnacji, bezwładu i biernych form poznania.

Idea wystawy rozwinęła się w wyniku współpracy zainicjowanej w ramach Letnich Seminariów Kuratorskich w Erewaniu. Projekt został przygotowany we współpracy z Galerija Škuc w Lublanie.

10 marca-3 kwietnia 2011
ms (Muzeum Sztuki)
ul. Więckowskiego 36
Łódź

Dodaj komentarz