• 2011-03-11

Nie gaście Magdaleny Fertacz w Laboratorium Dramatu

14 marca o godzinie 19.00 w warszawskim Laboratorium Dramatu rozpocznie się czytanie dramatu Magdaleny Fertacz pt. Nie gaście. Czytanie odbędzie się w ramach cyklu Lektury Lektora. Dramat inspirowany jest Nieznośną lekkością bytu Milana Kundery.

W miłości to jest kłopotliwe, że jest ona zbrodnią, która nie może obejść się bez wspólnika – cytat z Charlesa Baudelaire’a otwiera dramat Magdy Fertacz, która z jednej strony analizuje trudną relację kobiety i mężczyzny, z drugiej zastanawia się nad granicami, które obowiązują (a może nie?) przy tworzeniu sztuki. Stawia zatem pytania o wolność artysty, ale też pochyla się nad indywidualnym losem współczesnego człowieka: jego wyborów, problemów, uwikłania w historię i zależność od innych.

Historie osobiste autorka zderza z autentycznymi przypadkami samospaleń, które miały miejsce w 44-leciu powojennym w Europie Wschodniej. Przywołane przez Magdę Fertacz demonstracyjne samobójstwa za każdym razem były wynikiem niezgody na zastaną rzeczywistość. Samospalenia, które mogą być wyrazem wolności absolutnej, ale także manifestacją bezradności i sprzeciwu wobec obowiązującego politycznego systemu.

Cykl Lektury Lektora w Laboratorium Dramatu poświęcony jest współczesnej polskiej dramaturgii. Sztuki do czytań wybierane są spośród najlepszych propozycji nadsyłanych w ramach programu Lektor. Program polega na otwarciu Laboratorium dla autorów z całej Polski, poprzez możliwość nadesłania swojego tekstu i uzyskania opinii na jego temat, opracowanej przez grupę lektorów z LD. Najlepsze teksty zostają poddane próbie czytania aktorskiego. Po czytaniu odbędzie się dyskusja.

14 marca 2011 o godzinie 19.00
Laboratorium Dramatu
Olesińska 21 (Stary Mokotów)
Warszawa

Dodaj komentarz