• 2011-03-08

Cyfrowa Biblioteka – prawo autorskie a e-biblioteki

13 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 w Warszawie odbędzie się konferencja Cyfrowa Bibliotek@ – prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek. Pretekstem do zorganizowania Konferencji jest próba obalenia mitów dotyczących prawa w bibliotece cyfrowej.

Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w cyberprzestrzeni m.in. problematyka digitalizacji zbiorów, tworzenie elektronicznych baz danych przez pracowników bibliotek, rozpowszechnianie m.in. darowizn, prac studentów, prac naukowych (doktorskich, habilitacyjnych). Podjęte zostaną również newralgiczne problemy dotyczące dozwolonego użytku publicznego (kserowanie książek dla czytelników, rozpowszechnianie książek w sieciach wewnętrznych itp.).

Konferencja ma wymiar praktyczny – wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z zagadnieniami prawa w kontekście biblioteki cyfrowej.

Program konferencji:

10.00 Zagadnienia wstępne dotyczące bibliotek

• Akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące prawa bibliotecznego – Ustawa o bibliotekach, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, Konstytucja RP, Ustawa o ochronie zabytków, Przepisy kodeksu cywilnego, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej .
• Utwór i prawa twórców – czyli po ilu latach utwór może wejść do domeny publicznej
• Prawa spadkobierców – problematyka praw autorskich i praw zależnych
• Darowizny a prawo autorskie – czy darowane książki, rękopisy, prace naukowe można prezentować w e-bibliotece

Mec. Monika Brzozowska – ekspert z zakresu prawa autorskiego, partner w kancelarii PD&B

11.00 Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – działania legalne czy nielegalne?

Digitalizacja zbiorów a prawo unijne, Istota digitalizacji – brak legalnej definicji

• Digitalizacja a dostęp do zbiorów (umowy najmu, użyczenia)
• Digitalizacja a ochrona praw wyłącznych z zakresu własności intelektualnej
• Digitalizacja a wymogi ochrony praw autorskich (licencje ustawowe dla bibliotek, pola eksploatacji istotne dla procesu digitalizacji oraz rozpowszechniania dzieł chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania zbiorów przez Internet, wygasanie majątkowych praw autorskich i jego skutki, wymogi związane z ochroną osobistych praw autorskich)
• Digitalizacja a przedmioty praw pokrewnych. Ze szczególnym uwzględnieniem pokrewnych praw wydawniczych (do pierwszego wydania oraz do wydania naukowego lub krytycznego)
• Digitalizacja a szczególna ochrona baz danych

Mec. Rafał Golat – Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12.00 Uwarunkowania prawne rozpowszechniania zbiorów w bibliotece cyfrowej

• Jak to naprawdę jest z dozwolonym użytkiem publicznym
• Stare fotografie zbiorach cyfrowych biblioteki
• Katalogi i wystawy w Internecie – czy bez podpisania stosownej umowy z twórcami można pokazywać katalogi i wydawnictwa na stronach WWW?
• Dokumenty urzędowe, znaki, symbole – czy podlegają digitalizacji?
• Cenne wskazówki interpretujące prawo autorskie na korzyść rozpowszechniania dóbr kultury
• Prawa twórców a prawo społeczeństwa do kultury – katalogi biblioteczne, na stronach WWW, kserowanie książek dla czytelników, dostęp do zbiorów via Internet.
Kruczki prawne, które mogą być wykorzystywane w przypadku rozpowszechniania materiałów bibliotecznych

Mec. Monika Brzozowska – ekspert z zakresu prawa autorskiego i cyberprzestrzeni, partner w Kancelarii PD&B

14.30 Lunch

15.00 E-booki, audio – booki, płytki CD i płytki DVD w e-bibliotece – nowe technologie w aspekcie prawnym

Zasady korzystania ze zbiorów, problematyka praw pokrewnych w kontekście możliwości rozpowszechniania dzieł w bibliotece cyfrowej

Mec. Piotra Łada – adwokat, autor artykułów eksperckich między innymi w Rzeczpospolitej, 
Gazecie Finansowej

15.45 Pracownik biblioteki twórcą – problematyka prac naukowych i nienaukowych utworów

• Jakie prawa ma biblioteka,
• Czy biblioteka jest instytucją naukową lub oświatową i jakie są tego konsekwencja dla pracowniczych praw autorskich,
• Prace naukowe w e-bibliotece – czy można je rozpowszechniać?
• Programy komputerowe tworzone przez pracowników biblioteki, strony internetowe tworzone na zlecenie pracodawcy, bazy danych, elektroniczne karty biblioteczne stworzone przez pracownika – kto ma i do czego prawa

Mec. Monika Brzozowska

16.30 Zastosowanie technologii Web 2.0 w bibliotece cyfrowej

17.15 Podsumowanie konferencji

17.30 Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów/zaświadczeń dla radców prawnych/

13 kwietnia 2011 roku, godzina 10.00
Warszawa

Dodaj komentarz