• 2011-03-01

“Rówieśnicy” – przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Do 15 kwietnia 2011 roku został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs edukacyjno-filmowy Rówieśnicy. Nastoletni uczestnicy mają szansę nakręcić film o bohaterze, którego wcześniej opiszą. Młodzież ma za zadanie odnaleźć swoich rówieśników nie zgadzających się na narzuconą rzeczywistość lub biorących udział w niezależnej działalności kulturalnej w latach 1945-1989.

Plakat "Rówieśnicy"

Plakat "Rówieśnicy"

Uczestnicy, zespół maksymalnie 3-osobowy, koordynowany przez opiekuna (nauczyciel, drużynowy czy inna pełnoletnia osoba) mogą wybrać na bohatera pracy zarówno pojedyncze osoby, jak i młodzież występująca w grupie np. klasa czy drużyna harcerska.

Terminarz:

Zespoły zgłaszają chęć wzięcia udziału w projekcie, przesyłając do organizatora (mailem, faksem lub pocztą) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.edukacja.muzhp.pl w terminie do 15 kwietnia 2011 r.

Projekt składa się z trzech etapów:

  • I etap – napisanie pracy o wybranym bohaterze i przeprowadzenie akcji promującej tę postać w swoim środowisku lokalnym (do maja 2011).
  • II etap – warsztaty filmowe, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu – autorzy sześciu najlepszych projektów, realizowane we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową (PWSFTviT im. L. Schillera pod opieką Macieja Drygasa). Efektem finalnym warsztatów będzie etiuda filmowa związana z bohaterem pracy konkursowej (czerwiec-październik 2011).
  • III etap – pokaz etiud i finał projektu (listopad 2011).

Patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski oraz Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall.
Partnerem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.

Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa

Dodaj komentarz