• 2011-02-28

Oprowadzanie po wystawie Backstage

Do 3 kwietnia 2011 roku w krakowskim Bunkrze Sztuki, podczas trwania wystawy Backstage, będzie można bliżej zapoznać się z twórczością Karola Radziszewskiego poprzez interaktywne oprowadzania skierowane do różnych grup wiekowych (młodzież, dorośli).

Karol Radziszewski, Backstage w Krakowie

Karol Radziszewski, Backstage w Krakowie

Oprowadzanie interaktywne dla młodzieży (liceum)

Spotkanie na wystawie, które dzięki swej interaktywnej formule pozwoli młodzieży samodzielnie dostrzec związki sztuki najnowszej z historią sztuki. Podjęte tematy dotyczące historii aktu, relacji artysty i modela oraz funkcjonowania pracowni artystycznej na przestrzeni wieków, zostaną omówione na podstawie dzieł obowiązujących w oficjalnym programie nauczania oraz skonfrontowane ze współczesnymi relacjami Karola Radziszewskiego.

Oprowadzanie interaktywne dla dorosłych

Zwiedzanie wystawy oparte na interaktywnej formule otwartej dyskusji przewodnika z publicznością oraz serii ćwiczeń stymulujących pogłębioną refleksję na temat relacji problematyki podjętej na wystawie z zagadnieniami związanymi z historia sztuki.

Oprowadzanie można zamówić minimum dwa dni przed planowaną wizytą w Bunkrze, telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00) lub mailowo:

Karolina Vyšata, tel. 12-422-10-52
e-mail: vysata@bunkier.art.pl

Oprowadzania odbywają się tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i są bezpłatne. Obowiązują bilety wstępu na wystawę

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków

Dodaj komentarz