• 2011-02-24

Rewolucyjni mściciele – spotkanie Klubu Krytyki Politycznej

2 marca 2011 roku o godzinie 18.00 w kawiarni Retro Café  w Muzeum Miasta Łodzi Klub Krytyki Politycznej zaprasza na spotkanie Rewolucyjni Mściciele – nieznana karta z dziejów Łodzi.

Adrian Sekura Rewolucyjni Mściciele

Adrian Sekura Rewolucyjni Mściciele

Spotkanie z Adrianem Sekurą, autorem monografii poświęconej Rewolucyjnym Mścicielom (Rewolucyjni Mściciele – śmierć z browningiem w ręku, Poznań 2010). Spotkanie poprowadzą Wiktor Marzec oraz Kamil Piskała.

Stłumienie wielkiego zrywu wyzwoleńczego, jakim była rewolucja lat 1905-1907 wpłynęło przygnębiająco na nastroje polskiego społeczeństwa. Postawy zajmowane w nowej sytuacji bywały różne. Niektórzy postanowili wykorzystywać wszystkie legalne i akceptowane przez rosyjskiego zaborcę możliwości działania i wrócić w zmienionej formie do dawnych idei pracy organicznej, inni jeszcze skupiali całą swoją uwagę na działalności gospodarczej

i gromadzeniu majątku. Nieliczni zaś, wyrzuceni przez rewolucję poza nawias życia społecznego, wybrali drogę buntu i przemocy. Pośród wielu tworzących się wówczas grup terrorystycznych zdecydowanie największą była działająca w latach 1910-1913 łódzka organizacja Rewolucyjnych Mścicieli. Głosili radykalnie anarchistyczny program, a środkiem jego realizacji uczynili terror.

Ofiarami Mścicieli padali funkcjonariusze carskiej administracji, policjanci i szpicle, fabrykanci itp. Terrorystyczna działalność grupy szybko stała się głośna w całym kraju, a z czasem również poza jego granicami. Wśród opinii publicznej państw Europy Zachodniej Mściciele budzili podobne zainteresowanie do tego, jakie dziś wywołują takie organizacje jak ETA czy IRA. Historia grupy Rewolucyjnych Mścicieli to jedna z najbardziej tragicznych, ale zarazem i najciekawszych kart w dziejach Łodzi.

Co popchnęło tak wielu ludzi do stosowania terroru? W imię jakich ideałów przelewali krew swych ofiar? Jak tłumaczyli swoje decyzje? Dlaczego wybierali życie poza prawem?

2 marca 2011 r., 18.00
Retro Café
ul. Ogrodowa 15
Łódź

Dodaj komentarz