• 2011-02-23

Jerzy Łapiński w Starej Galerii ZPAF

28 lutego o godzinie 17.00 w Starej Galerii ZPAF w Warszawie odbędzie się wieczór autorski Jerzego Łapińskiego. Spotkanie poprowadzi kurator Anna Wolska.

Jerzy Łapiński fot. Edgar de Poray

Jerzy Łapiński fot. Edgar de Poray

Na prezentację Jerzego Łapińskiego składa prawie 50 fotografii wykonanych w klasycznej czarno-białej technice, wystawa ma charakter przekrojowy i zawiera zdjęcia wykonane od 1989 roku do chwili obecnej. Krajobraz, z rożnych regionów Polski, między innymi góry, Mazowsze, rozlewisko Bugu, przedstawiony jest w uniwersalnej ponadczasowej konwencji. Ogromnym, i rzadko spotykanym walorem tych czarno-białych fotografii, jest własnoręczna obróbka ciemniowa tych zdjęć przez autora, który podobnie jak Ansel Adams przywiązuje ogromną wagę do wykonania odbitki. Jak podkreślił Marek Grygiel przy okazji wystawy fotografii tego autora w Małej Galerii ZPAF-CSW.

Jerzy Łapiński swoje fotografie wykonuje nie tylko wtedy, gdy obmyśla, starannie dobiera kolejny fragment w terenie naciskając spust migawki aparatu, ale również wtedy, gdy wykonuje te zdjęcia – sam, w sensie dosłownym, w samotności pracy laboratoryjnej. Przez lata bezpośredniej i świadomej praktyki posiadł ogromną wiedzę na temat wydawałoby się najprostszy: jak powinna wyglądać perfekcyjnie wykonana odbitka.

Jerzy Łapiński urodził się w 1954 roku w Warszawie. Fotografią zajmuje się od szkoły średniej, specjalizując się w fotografii czarno-białej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1979. Prezentował swoje prace na 24 wystawach indywidualnych oraz 14 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Fotografie Jerzego Łapińskiego znajdują się w zbiorach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Czechosłowacji, Niemczech, Szwecji i USA. Prowadziłem wykłady z fotografii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Łódzkiej Szkole Filmowej i na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. Oprócz czynnego uprawiania fotografii zajmuje się wykonywaniem powiększeń kolekcjonerskich dla innych fotografów, jest również rzeczoznawcą i biegłym sądowym w zakresie fotografii.

28 lutego 2011 r., godz. 17.00
Stara Galeria ZPAF,
Plac Zamkowy 8
Warszawa

Dodaj komentarz