• 2011-02-23

Wystawa Współczesnej Ceramiki Artystycznej Evolution Art Revolution

W dniach od 26 lutego do 23 kwietnia 2011 roku w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego  Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Współczesnej Ceramiki Artystycznej Evolution Art Revolution.

Ricky Boscarino

Ricky Boscarino

Wystawa prezentuje współczesną ceramikę międzynarodowej grupy artystycznej CLS. Grupa Ceramica Libera Sperimentale (Wolna Ceramika Eksperymentalna) powstała w roku 1997, stawiając sobie za cel twórcze poszukiwania w dziedzinie sztuki, jaką jest ceramika. Grupa ta przede wszystkim szuka nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, a także nowego zastosowania ceramiki w innych dyscyplinach sztuki, takich jak na przykład projektowanie mody.

Pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku w Paryżu w galerii Selective Art, która ma swą siedzibę przy jednej z głównych ulic Paryża, Quai de Grands Augustins, 57. Wystawa przypadła na czas trwania ważnego wydarzenia o randze międzynarodowej – International Accademy of Ceramics, promującego wystawy sztuki i spotkania poświęcone ceramice.

Tytuł wystawy wydaje się być prowokacyjny, jednakże prowokacja nie jest intencją wspólnego pokazu artystów CLS. Słowo rewolucja przywodzi na myśl gwałtowny przewrót, wprowadzenie radykalnych zmian, bez oglądania się wstecz czy szukania dialogu z przeszłością. Termin ewolucja stoi na drugim biegunie – to proces przemian zachodzący stopniowo, przebiegający w sposób łagodny.

Nicola Boccini

Nicola Boccini

Eksperymenty formalne prowadzone przez wszystkich dwunastu artystów CLS mają wymiar rewolucyjny. Wielu z nich stosuje innowacyjne metody, eksperymentuje w zakresie technik, rozwiązań formalnych, łączenia materiałów z innymi mediami. Tworzą nowe koncepcje, odkrywają nowe treści i znaczenia, wkraczają także w obszar innych dziedzin sztuki.

Z drugiej jednak strony praca artysty ceramika to żmudne dochodzenie do efektu końcowego, które często odbywa się na drodze wielu prób i doświadczeń. Sam proces twórczy ma charakter ewolucyjny. Nie jest też w nim możliwe odcięcie się od tradycji i nie jest to celem grupy CLS. Przeciwnie, artyści odwołują się do tradycji, w niej znajdują źródło inspiracji dla swych awangardowych działań.

Grupa CLS to stowarzyszenie artystów, którzy pochodzą z różnych środowisk, reprezentują często odmienne spojrzenia na sztukę, wypowiadają się w różnorodnych formach, sięgają po rozmaite środki artystycznego wyrazu. Wspólne jest im pragnienie odkrywania ceramiki na nowo, poprzez analityczne doświadczenia, eksperymenty. Jednakże tym, co stanowi równie ważny czynnik zetknięcia się różnorodnych odmiennych osobowości twórczych, są fascynacja ceramiką oraz nieustająca pasja i zaangażowanie w pracę, w sztukę, którą tworzą.

Liderem grupy jest włoski artysta Nicola Boccini, z Włoch pochodzą także Giuseppe Agamennone, Marino Ficola, Romano Ranieri oraz mieszkający w Holandii Pierluigi Pompei; Francky Criquet jest z Francji, Ricky Boscarino z USA, a David Roberts to artysta angielski. W skład grupy wchodzą także Polacy –  Przemysław Lasak i Małgorzata Turło.

Z grupą związane są dwie projektantki mody – Gaia Pace oraz Alisa Dumas (pseudonim artystyczny). Wykorzystują one ceramikę w sposób innowacyjny włączając do swych prac elementy ceramiczne.

Giuseppe Agamemnonne

Giuseppe Agamemnonne

Techniki, w których tworzą artyści CLS to między innymi porcelana malowana majolikowo, porcelana fluorescencyjna, porcelana żyłkowana, wywodząca się ze Wschodu technika raku i mająca korzenie w czasach Etrusków technika bucchero. Niektórzy używają odlewów i form przy modelowaniu obiektów, część stosuje wypalanie redukcyjne, czy glazurę.

Z procesami technologicznymi stosowanymi przez poszczególnych artystów można zapoznać się bezpośrednio na ekspozycji. W materiale towarzyszącym prezentacji znalazły się bowiem osobiste relacje twórców na temat preferowanych przez nich technik i środków wyrazu.

Od 26 lutego do 23 kwietnia 2011
Muzeum Narodowe
Ul. Toruńska 1
Gdańsk

Dodaj komentarz