• 2011-02-22

Gwasze Józefa Hałasa w Galerii Platon

W dniach od 5 marca do 4 kwietnia 2011 roku w Galerii Sztuki Platon we Wrocławiu odbędzie się wystawa Gwasze Józefa Hałasa.

Józef Hałas, Gwasze

Józef Hałas, Gwasze

Prezentacja gwaszy profesora Hałasa opatrzonych jego odręcznymi notatkami jest wyjątkową okazją aby przyjrzeć się ostatniej dekadzie twórczości artysty. Ekspozycja składa się z 34 prac, wyselekcjonowanych przez kuratorkę – we współpracy z samym artystą.

Późne dzieła Hałasa mają wyjątkowy wymiar autorefleksji. Ich analityczny charakter i programowe powracanie do ekstraktów rzeczywistości, pochodzących z najdalszych wspomnień, służy swojego rodzaju syntezie artystycznych doświadczeń. Motywy nawiązują bowiem do wcześniejszej twórczości – do skosów i pionów oraz do motywu góry. Artysta eksperymentuje z kolejnymi rodzajami papieru, bawi się zróżnicowaną fakturą podobrazia, jest gotowy na nieprzewidziane efekty i ryzyko z nimi związane.

Hałas, jak mogłoby się wydawać, nie ma mistrzów, jego malarstwo nie koresponduje bezpośrednio ze współczesną mu sztuką, nie odwołuje się do żadnych tendencji, nurtów, teorii, których przecież było w wieku XX tak wiele i tak ważną rolę pełniły. Nawet kwestie związane z kolorem – a ten artysta uznawany jest za wybitnego kolorystę – są punktowane przez krytykę w zasadzie jedynie pochwałami.(…) wystawa gwaszy Józefa Hałasa wydaje się dobrą sposobnością, by o kolorze właśnie – i przede wszystkim – pomyśleć

Artysta urodził się w 1927 roku w Nowym Sączu, jednak całe jego życie związane jest ze stolicą Dolnego Śląska, gdzie studiował, a następnie wykładał. Współtworzył powstałą w 1956 roku Grupę X, od 1961 należy do grupy Szkoła Wrocławska (znanej obecnie jako Grupa Wrocławska). Jako pedagog miał ogromny wpływ na rozwój wrażliwości artystycznej kolejnych pokoleń adeptów sztuki.

od 5 marca do 4 kwietnia 2011 roku
Galeria Sztuki Platon
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław

Dodaj komentarz