• 2011-02-22

John Cage. Filozofia muzycznego przypadku

1 marca 2011 roku 0 godzinie 18.00 w Galerii Entropia odbędzie się spotkanie autorskie połączone z promocją książki Jerzego Lutego John Cage. Filozofia muzycznego przypadku.

Jerzy Luty John Cage. Filozofia muzycznego przypadku - okładka

Jerzy Luty John Cage. Filozofia muzycznego przypadku - okładka

Jerzy Luty – ur. 1975, studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również doktoryzował się na podstawie pracy Filozoficzne aspekty twórczości Johna Cage’a. Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu estetyki i filozofii sztuki oraz pierwszym w Polsce tłumaczem pism Denisa Duttona, twórcy estetyki ewolucyjnej. Niniejsza książka, pierwsza w jego dorobku, stanowi rozszerzoną, uwzględniającą uwagi recenzentów i krytyków oraz aktualny stan badań, wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 r., napisanej pod kierunkiem Ryszarda Różanowskiego.

John Cage (1912-1992), amerykański kompozytor, filozof, poeta, teoretyk muzyki, artysta, grafik i grzyboznawca, jeden z liderów powojennej awangardy. Pionier muzyki przypadku i muzyki elektronicznej, infant terrible sztuki XX wieku. Uczeń A. Schonberga i D. T. Suzukiego, przyjaciel M. Duchampa; inspirował się ideami H. D Thoreau, autora Walden, buddyzmem zen oraz koncepcjami Marshalla McLuhana, autora Galaktyki Gutenberga i Buckmistera Fullera, futurologa i twórcy geometrii synergetycznej.

Przez ponad pół wieku współtworzył wraz z tancerzem i choreografem, Mercem Cunnighamem, oraz malarzami: Jasperem Johnsem i Robertem Rauschenbergiem, słynną szkołę tańca eksperymentalnego; zaliczany do tzw. Nowojorskiej Szkoły muzyków (wraz z Mortonem Feldmanem, Christianem Wolffem, Earlem Brownem); wykładowca New School for Social Research – gdzie jego uczniami byli m. in. Allan Kaprow, Dick Higgins, Jackson Mac Low, George Brecht i Al Hansen. Współtwórca pierwszego w dziejach happeningu, tzw. Black Mountain Piece; autor słynnej kompozycji 4’33’’, w której pianista w dokładnie odmierzonych odstępach czasu trzykrotnie otwiera i zamyka klapę fortepianu nie dotykając ani razu klawiatury.

1 marca 2011 r., godz. 18.00
Galeria Entropia
ul.Rzeźnicza 4
Wrocław

Dodaj komentarz