Studio. Źródła i stan obecny

17 lutego 2011 roku o godzinie 19.00 w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim odbędzie się otwarcie wystawy: Studio. Źródła i stan obecny, składającej się z dwóch wątków. Pierwszy to źródła, rozumiane jako źródła sztuki współcześnie uprawianej, genetycznie związanej z wielkim przemianami sztuki XX wieku.  Drugi wątek stan obecny reprezentuje kilka prac, interaktywnych bądź wymagających twórczego udziału widza-uczestnika. Wystawa potrwa do 17 marca 2011 r.

Wątek źródła, przedstawiają zdjęcia (w technice dibond) i slide show dokumentujące aktywność Galerii Studio w latach 70. i początku 80. Założona przez Józefa Szajnę była, zwłaszcza pod kierownictwem Zdzisława Sosnowskiego, jedną z najważniejszych galerii propagujących sztukę o charakterze procesualnym i związaną z nowymi mediami, gdzie realizowano także wielodniowe działania z publicznością czy pierwsze performances. Przedstawione zostaną zdjęcia dokumentujące prace i działania wielu artystów (m.in.: Akademia Ruchu, Stuart Brisley, Jerzy Kalina i Małgorzata Maliszewska, Jorge Reina, Józef Szajna, Wolf Vostell, Ryszard Winiarski) oraz trzy oryginalne prace Natalii LL pt. Sztuczna fotografia z 1976 r.

Drugi wątek wystawy reprezentują prace, które poruszają często problemy społeczne i nie da się ich jednoznacznie zakwalifikować, czy też zamknąć jedynie w polu sztuki. Holy machine, Kamili Szejnoch z 2009 r. jest interaktywnym automatem religijnym, który powstał pod czas pobytu twórczego w Szwajcarii jako reakcja artystki na zamknięte kościoły. Program urządzenia przypominającego bankomat lub informacyjny display konsultował wikary z kościoła parafialnego w Sierpcu, gdzie był też prezentowany podczas mszy dla młodzieży. W automacie można zamówić intencję, złożyć swój grzech i otrzymać stosowny paragon.

Film Rocha Forowicza z cyklu Interception (Przechwycenie), 2007 – 2009 r., przedstawia nielegalną interwencję odnoszącą się do kultury city surveillance – stałego dozoru przy użyciu kamer, oprogramowania oraz narzędzi przetwarzających i archiwizujących dane. Dokumentuje aktywność haktywistyczną, polegającą na przechwyceniu i wykorzystaniu technologicznych możliwości urządzeń monitorujących wbrew woli ich twórców.  Jego druga praca Detekcja 2010 r. jest zapisem emisji promieniowania cieplnego wiernych oraz architektury sakralnej (kościół św. Aleksandra w Warszawie i katedra lubelska).

Dwie prace obecnego kuratora Galerii Studio Krzysztofa Żwirblisa są filmami powstałymi w wyniku wielodniowych działań społeczno-artystycznych. Tania Telewizja, Grochów 2005 r., jest skrótem newsów powstałych podczas akcji polegającej na współtworzeniu z mieszkańcami jednego podwórka lokalnych informacji i działań wokół chałupniczego studia TV. Muzeum społeczne, Mariensztat 2010 r. dokumentuje finał działania zaczętego od nagrywania wywiadów z mieszkańcami, które zakończyło się oprowadzaniu uczestników i publiczności z zewnątrz po dzielnicy i trzech wystawach zrealizowanych wspólnie z lokalną społecznością. W sieci dostępna jest relacja z akcji Bezinteresowna przestrzeń miejska 2008 r. przeprowadzonej wspólnie z Aleksandrą Wasilkowską.

Prace te stanowią przykłady działań, które próbują odpowiadać na wyzwania naturalnego dla nich środowiska, jakim jest przestrzeń otwarta miasta.

17 luty – 17 marzec 2011 r.
Miejski Domu Kultury
Mińsk Mazowiecki

Dodaj komentarz