• 2011-02-15

Studium teatralne

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór na dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny II stopnia dla instruktorów amatorskich grup teatralnych organizowany w systemie zaocznym w latach 2011 – 2012. Termin zgłoszeń został przesunięty do 30 czerwca 2011 roku.

Program Kursu obejmuje zagadnienia stanowiące kompendium wiedzy niezbędnej dla animatora grupy teatralnej. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia warsztatowe realizować będą wykładowcy, których kompetencje gwarantują uzyskanie wysokich i specjalistycznych umiejętności instruktorskich.

Absolwenci Kursu uzyskują zaświadczenie wydawane w języku polskim i angielskim przez Narodowe Centrum Kultury w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdzające uzyskanie wykształcenia równorzędnego ze średnim specjalistycznym.

Dodaj komentarz