• 2011-02-14

Bałka, Sasnal, Sztwiertnia i inni – wystawa w Galerii BWA Sokół

Od 18 lutego 2011 roku w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu odbędzie się 7 Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.

Zobaczyć będzie można obiekty przestrzenne, rzeźby, obrazy, fotografie, rysunki oraz video m.in. takich twórców jak: Mirosław Bałka, Monika Sosnowska, Zbigniew Sałaj, Krištof Kintera, Teresa Bujnowska, Stanisław Koba, Rafał Bujnowski, Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, Grzegorz Sztwiertnia, Maria Pyrlik, Jakub Ziółkowski, Marek Chlanda i wielu innych.

7 Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, fot. Krzysztof Durałek

7 Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, fot. Krzysztof Durałek

Najnowsza wystawa kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowana w Galerii BWA SOKÓŁ nie jest prostym powtórzeniem żadnej z poprzednich wystaw, gdyż każda z nich miała osobny charakter. Tworzona od 2004 roku kolekcja obecnie liczy 137 dzieł (albo zespołów dzieł), 48 autorów (albo zespołów autorskich), co stanowi łącznie 405 obiektów wystawowych. Ekspozycja w Nowym Sączu z konieczności będzie więc wyborem prac z kolekcji, ale wyborem na tyle obszernym i proporcjonalnym, że sugestywnie obrazuje jej charakter i kierunki, jej otwartość na szeroko i najlepiej rozumiany dialog sztuki krajów bliskiego sąsiedztwa, bliskiej historii i tradycji.

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej została zainicjowana w ramach Narodowego Programu Kultury Znaki czasu, który został powołany w 2004 roku, z inicjatywy ówczesnego Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Celem programu było odrabianie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu sztuki nowoczesnej w zbiorach publicznych, a także organizowanie nowych, profesjonalnych ośrodków związanych ze sztuką współczesną. Idea ta nawiązywała do sprawdzonych w praktyce rozwiązań m. in. francuskich Regionalnych Funduszy Sztuki Współczesnej – FRAC, powołanych jeszcze w latach 80.

W Polsce powstało 16 ośrodków, z których każdy realizuje własną koncepcję kolekcji, uwarunkowaną lokalnymi kontekstami i potrzebami. Małopolska kolekcja określona jest jako kolekcja sztuki XXI wieku. Kierując się potrzebą dokumentowania tych zjawisk i postaw artystycznych, które nie zostały wyczerpująco odnotowane w zbiorach krakowskich muzeów, fundacja zaczęła budować kolekcję od dzieł Marka Chlandy i Grzegorza Sztwiertni. U obu tych artystów, prowadzących, każdy na swój sposób, swoisty dialog z historią sztuki, można odnaleźć jeden z zasadniczych kierunków tworzonego zbioru. Drugim, dopełniającym nurtem jest postawa wpisująca się w sztukę krytyczną, reprezentowana u zaczątków kolekcji przez pracę wideo Anny Janczyszyn.

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej

Wernisaż: 18 lutego 2011 (piątek), godz. 18.00,
Galeria BWA SOKÓŁ, ul. Długosza 3, Nowy Sącz
Wystawa w dniach 18 lutego – 27 marca

Dodaj komentarz