• 2011-02-12

Ideologie i archetypy. Wykład w Laboratorium Dramatu

Dnia 14 lutego 2011 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Psychologia Fatum – wykład Ideologie i archetypy dr. Zenona Waldemara Dudka.

W psychiatrii myślenie ideologiczne nazywamy paronoją. Jest ono systemem pozornie spójnej logicznej wiedzy, opartej na błędnych przekonaniach i nieistniejących przesłankach. W życiu społecznym ideologie łaczą wiedzę racjonalną z systemem irracjonalnych słabo uświadamianych i często sprzecznych idei – takich jak dobro i zło, prawda i fałsz, życie i śmierć. Ideologie wiążą szerokie masy jednostek wokół centralnej idei dając im poczucie jedności i wspólnego celu.

Każda ideologia dostarcza z jednej strony mitów i symboli odwołujących się do podstawowych lęków i pragnień ludzkich, a z drugiej pewnej wiedzy organizującej myślenie i działania wspólnoty.

Ideologie występując w każdej kulturze i są częścią systemów religinych (ideologie mesjanistyczne, apokaliptyczne), politycznych i społecznych (utopie raju i zbawienia na ziemi -  komunizm, nazizm), a nawet rodzą się w sferze nauki.

Cykl stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin pytają, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma ALBO albo poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

14 lutego 2011 roku o godzinie 19.00
Laboratorium Dramatu
ul. Olesińska 21
Warszawa

Dodaj komentarz