• 2011-02-01

Struktury zapominania. Instalacja multimedialna Ewy i Jacka Doroszenko

Dnia 22 lutego 2011 roku o godzinie 18.00 w Galerii CK Agora we Wrocławiu odbędzie się wernisaż instalacji multimedialnej Ewy i Jacka Doroszenko Struktury Zapominania. Wystawa potrwa do 21 marca 2011 roku.

Ewa i Piotr Doroszenko, Struktury Zapominania

Ewa i Piotr Doroszenko, Struktury Zapominania

Projekt zatytułowany Struktury zapominania składa się z kilku powiązanych ze sobą realizacji: cyklu fotograficznego Remembrances, interaktywnej prezentacji audiowizualnej Huta jako Interfejs Estetyczny Pamięci, cyklu fotograficznego oraz instalacji fotograficzno-malarskiej Struktury zapominania. Wszystkie elementy projektu są próbą przedstawienia różnych przejawów pamięci, zjawiska zapominania i aspektów wspominania wydarzeń z przeszłości.

Wspominanie to inaczej rekonstruowanie zdarzenia z przeszłości oraz okoliczności mu towarzyszących, na podstawie czasem ledwo widocznych (wyczuwalnych) wskazówek – zapachu kobiety mijanej na ulicy, smaku herbaty, kilku słów w porannej gazecie, odbicia w szybie.

Wskazówki te wywołują lawinę wspomnień, wyczarowują całe zdarzenia wraz z ich tłem w czasie i przestrzeni, by po zniknięciu bodźca powoli rozmazać się i odejść w niepamięć. Cykl fotograficzny Ewy Doroszenko pt. Remembrances jest statyczną ilustracją tych fascynujących procesów, automatycznie zachodzących w ludzkim umyśle.

Interaktywna prezentacja audiowizualna oraz wideo-art Huta jako Interfejs Estetyczny Pamięci, autorstwa Jacka Doroszenko, zakłada refleksję nad dwoma aspektami percepcji: obcowaniem z nieznanym oraz wektorem działania pamięci, która próbuje uporać się z rekonstrukcją rzeczywistości.

Przy pomocy autorskiego interfejsu, artysta podczas występu umieszcza na wirtualnym planie fragmenty dokumentacji fotograficznej, wykonanej w Hucie Kościuszko w Chorzowie. Ta część projektu przybiera formę dynamicznej próby układania pozornie chaotycznych skrawków w całość. Co więcej, ostateczna forma wspomnienia jest zawsze odmienna od poprzedniej, pomimo użycia identycznego zestawu elementów.

Ewa Doroszenko, Remebrances

Ewa Doroszenko, Remebrances

Cykl fotografii oraz instalacja fotograficzno-malarska Struktury zapominania, autorstwa Ewy i Jacka Doroszenko, odnosi się do kolejnego aspektu ludzkiej pamięci. Czas i pamięć nieustannie deformują i przekształcają zakodowane obrazy, zmieniając ich formę, strukturę i kształt. Przedstawione na fotografiach miejsce – opuszczona przestrzeń budynku – stopniowo ulega degradacji, nie tylko poprzez fizyczne niszczenie, ale również poprzez zapominanie o istnieniu tego miejsca.

Fotografie zostały wykonane w autorskiej technice wykorzystującej przypadkowość żywiołu – ognia. Poprzez posługiwanie się naturalnymi procesami stworzony został tajemniczy i poetycki obraz. Istotnym aspektem instalacji jest wykorzystanie natury jako elementu współtworzącego dzieło. Połączone z malarstwem fotografie poprzez niszczące działanie ognia stały się ledwo widocznym śladem po dawnych zdarzeniach.

Ewa Doroszenko – artystka zajmująca się fotografią, malarstwem, rysunkiem oraz ilustracją. Jest absolwentką malarstwa oraz doktorantką sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką wielu cykli fotograficznych oraz projektów artystycznych. Jej ilustracje znalazły się w książkach pt. Dziewczyńskie bajki na dobranoc oraz Nie pytaj o Polskę. Jest współautorką projektu audiowizualnego Tonopolis. Na przestrzeni ostatnich lat organizowała wiele wystaw artystycznych oraz brała udział w festiwalach sztuki oraz ekspozycjach zbiorowych.

Jacek Doroszenkoartysta nowych mediów, projektant graficzny, muzyk, instrumentalista, właściciel mobilnego mikro-studio produkcji dźwięku. Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swojej pracy artystycznej zajmuje się głównie sztuką multimedialną, projektowaniem graficznym, instalacją oraz muzyką i zjawiskami dźwiękowymi.

Komponuje i realizuje dźwięk na potrzeby komercyjnych projektów internetowych oraz własnych projektów artystycznych. Wśród zrealizowanych przez artystę projektów artystycznych można wymienić m.in. Huta Artzine, Sonorury czy Tonopolis. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach sztuki ora festiwalach w kraju i za granicą. Artysta jest aktywnym członkiem kolektywu BWS.

Wernisaż- 22 lutego 2011 roku, godz. 18.00
Wystawa- do 21 marca 2011 roku
CK Agora
Serbska 5
Wrocław

Dodaj komentarz