• 2011-01-31

Credo Rzyszarda Zająca w Jeleniej Górze

5 lutego 2011 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze odbędzie się otwarcie wystawy Ryszarda Zająca Credo. Wystawa potrwa do 28 lutego 2011 roku.

Ryszard Zając, Credo

Ryszard Zając, Credo

Ryszard Zając urodził się w 1951 roku. Jest rzeźbiarzem, poetą, muzykiem, kompozytorem. Urodzony w Jeleniej Górze, w latach 1965 – 1968 kształcił się w cieplickiej Szkole Rzemiosł Artystycznych, gdzie uczył się rzeźby u prof. Mariana Szymanika. Rok 1968 był przełomową datą w jego życiu, dramatyczne wydarzenia związane z inwazją bratnich wojsk na Czechosłowację i samospalenie Jana Palacha miały na niego ogromny wpływ.

W latach 1970-1973 kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej w Jeleniej Górze, której nie ukończył z powodu konfliktu z dyrekcją. Jako wolny hippie był aktywnym muzykiem rockowym w grupach (Czwarty Wymiar, Stado Yeti. Vega). Pisał wywrotowe teksty w duchu Flower Power.

W 1975 roku założył grupę twórczą Synteza (działająca do roku 1980), w ramach której tworzył monumentalne rzeźby drewniane ustawiane na placach i ulicach Jeleniej Góry. Ośmieszał system polityczny dadaistycznymi instalacjami i happeningami. W roku 1980 otrzymał propozycję konserwacji i renowacji świątyni Wang w Karpaczu. W jego sztuce pojawia się tematyka sakralna, pisze teksty inspirowane Biblią. W roku 1984 założył grupę instrumentalno – wokalną Wang, która wykonuje pieśni o tematyce religijnej pisane i komponowane przez niego.

Ryszard Zając, Credo

Ryszard Zając, Credo

Od 1985 roku swoje prace rzeźbiarskie wystawia w wielu galeriach na indywidualnych wystawach w Niemczech (Berlin, OOsseldorf. Stuttgart), w Norwegii (Oslo. Vang. Kristiansand), w Holandii (Leiden. Haga. Nijmegen), w Szwecji (Sztokholm, Arvidsjaur), w Belgii (Antwerpia), w Czechach (Praga, Jablonec), a także w wielu miastach w Polsce. W roku 1991 został przyjęty do międzynarodowej grupy artystycznej Oie Arche. W roku 1997 otrzymał złoty medal na Ogólnopolskiej Ekumenicznej Wystawie Sztuki Sakralnej ARS PRO FIDE we Wrocławiu. W roku 1998 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na Międzynarodowej Wystawie Zabawkarskiej w Kielcach. Od 1999 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

5 lutego 2011 roku
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Otwarcie wystawy Ryszarda Zająca Credo
Wystawa potrwa do 28 lutego 2011 roku

Dodaj komentarz