• 2011-01-29

Arcydzieła malarstwa… Książką Roku 2010

Wydany przez Arkady album Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich w serii Arcydzieła malarstwa otrzymał w ubiegłorocznym plebiscycie Magazynu Literackiego Książki tytuły: Książka miesiąca oraz Książka Roku 2010.

Arcydzieła malarstwa. Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich – to nie tylko piękny, wspaniale ilustrowany album. To też pierwsze i najobszerniejsze wydawnictwo prezentujące najpełniej dwie świetne kolekcje malarstwa, obie pozostające pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przebogate zasoby malarstwa Muzeum Narodowego w Krakowie, obejmujące najznakomitsze dzieła artystów polskich od średniowiecza po współczesność oraz dzieła artystów zagranicznych, zarówno zachodnioeuropejskich, jak i działających na Dalekim Wschodzie, łączą się w tym albumie z równie wspaniałymi zbiorami malarstwa z kolekcji Książąt Czartoryskich, sięgającymi starożytnego Egiptu i szczycącymi się jedynym w naszym kraju obrazem Leonarda da Vinci. Dostępne na co dzień w muzealnych salach dzieła pojawiają się w albumie jednocześnie, zebrane na kilkuset stronach, reprodukowane w całości, a czasem dodatkowo we fragmentach i opatrzone komentarzami, które ułatwiają ich odbiór. W tym przeglądzie otwierają się przed czytelnikiem misterne średniowieczne miniatury i nasycone złotem ołtarzowe retabula, malowane w rozmaitych konwencjach portrety i sceny historyczne, intrygujące dzieła sztuki najnowszej i egzotyczne, naznaczone tajemnicą malarskie kreacje odległych kultur.

Wyboru i opisu kilkuset dzieł dokonali kustosze Muzeum Narodowego w Krakowie, natomiast Wydawnictwo Arkady zajęło się nadaniem znakomitej formy edytorskiej temu luksusowemu albumowi, dopełniającemu serię książek o malarskich skarbach największych muzeów świata.

Arcydzieła malarstwa. Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich
, Wydawnictwo Arkady Sp. z o. o., Muzeum Narodowe w Krakowie i Fundacja Książąt Czartoryskich, Warszawa 2010

Dodaj komentarz