• 2011-01-24

Silence, please! w Poznaniu

17 lutego 2011 roku w ABC Gallery w Poznaniu odbędzie się wernisaż wystawy Silence, please! Na wystawie będzie można zobaczyć prace takich artystów, jak: Andrzej Bednarczyk, Sławomir Brzozka, Marek Chlanda, Stefan Gierowski, Koji Kamoji, Wojciech Łazarczyk, Jacek Sempoliński, Sławomir Sopczak.

A. Bednarczyk, Bez tytułu, 2010

A. Bednarczyk, Bez tytułu, 2010

[...] Wystawa Silence, please! jest prezentacją artystów, którzy eksplorując wielorakie aspekty rzeczywistości odnoszą się do pojęcia ciszy. Podstawowym zaś celem i potencjalnym rezultatem wystawy ma być odkrycie możliwych znaczeń przedmiotowego pojęcia. Szerszą perspektywę dla odczytania wielu sensów ciszy stwarza skonfrontowanie na wystawie różnych postaw artystów wobec tytułowego pojęcia: zarówno afirmatywnych, jak i tych, które wskazują na jego inne aspekty znaczeniowe (np. zawarte w powszechnie używanych zbitkach językowych: złowroga cisza, martwa cisza).

Ważnym aspektem wystawy jest fakt, iż wspólnym mianownikiem różnorodnych form wyrazu, jakimi posługują się prezentowani artyści jest oszczędność, czy wręcz niepokojąca nikłość. Są jak przedmiotowa cisza: niepozorne, sprzyjające skupieniu, a jednocześnie niosące istotne treści.

Interesującym – dodatkowym tropem w dyskusji o interesującym nas pojęciu jest jego kontekst kulturowy: często ciszę kojarzy się z filozofią i kulturą Wschodu, stawiając ją w opozycji wobec chaotycznej i nacechowanej pośpiechem i agresją cywilizacji Zachodu.

Dlatego jednym z efektów wystawy stało się zderzenie postaw artystów, dla których kultura Wschodu stanowi jedno z istotnych źródeł inspiracji (np. Koji Kamoji, Sławomir Brzoska), z pracami twórców jednoznacznie deklarujących swoją przynależność do kultury Zachodu (np. Andrzej Bednarczyk, Wojciech Łazarczyk).

Tytuł wystawy został celowo zaczerpnięty z języka angielskiego: Silence, please! znaczy bowiem zarówno – dosłownie – proszę o ciszę!, jak i proszę o uwagę, sugerując tym samym wezwanie do skupienia, koncentracji i refleksji.

Katarzyna Jankowiak – Gumna

Dodaj komentarz