• 2011-01-24

Rafał Orlicki przewodniczącym Sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych

W ramach Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) utworzono nową sekcję: Regionalnych Funduszy Filmowych. Na jej czele stanął Rafał Orlicki, wicedyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, a zarazem szef Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie i Krakow Film Commission. Jego zastępcą wybrano Leszka Kopcia, przewodniczącego komisji konkursowej Gdyńskiego Funduszu Filmowego.

Do nowej sekcji należą: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Silesia – Film, Odra – Film, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Centrum Kultury w Gdyni, czyli odpowiednio podmioty prowadzące Regionalne Fundusze Filmowe w Krakowie, na Śląsku i Dolnym Śląsku, na Mazowszu i w Gdyni. Sekcja jest otwarta dla kolejnych RFF-ów, które zdecydują się wstąpić do KIPA. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez ostatnie Walne Zgromadzenie członków KIPA w czerwcu 2010, przewodniczący sekcji ma prawo reprezentować sekcję na comiesięcznych spotkaniach Zarządu KIPA.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) powstała jako narzędzie walki o ekonomiczne i prawne interesy środowiska producentów. Powołanie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych zainicjowane zostało w listopadzie 2000 roku przez Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych (SNPFiT) i było odpowiedzią na rodzące się potrzeby przedstawicieli tej branży. Powołanie Izby kończyło pionierski etap tworzenia nowej rzeczywistości producenckiej w Polsce.

Dodaj komentarz