• 2011-01-24

Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki

24 stycznia 2011 roku o godz. 12.30 w Auli P Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się druga konferencja tematyczna organizowana w ramach projektu Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki – Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem. Jej celem będzie zainicjowanie współpracy pomiędzy śląskim środowiskiem biznesu, nauki oraz dizajnu.

Zaproszenie

Zaproszenie

Uczestnicy konferencji zatytułowanej Wymiana wiedzy impulsem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań – WSPÓŁPRACA poznają przykłady innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem wcześniejszej współpracy środowisk biznesu, dizajnu i nauki. Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą w zakresie przeprojektowywania oraz wdrażania nowych produktów będą mieli również możliwość nawiązania kontaktu z projektantami oraz specjalistami z zakresu dizajnu podczas warsztatów tematycznych.

Program konferencji jest bardzo różnorodny; planowane są m.in. wykłady na temat nowoczesnych materiałów wykorzystywanych we wzornictwie oraz warsztaty, na których będzie można poznać społecznościowy portal wymiany wiedzy, opracowany w ramach projektu Innowacyjny dizajn.

To już druga konferencja organizowana w ramach projektu. Podczas pierwszej chcieliśmy przekonać śląskich przedsiębiorców, że warto pracować na wizerunkiem swojego przedsiębiorstwa oraz zaistnieć w Internecie. Teraz skupimy się na produkcie. Spróbujemy zachęcić przedsiębiorców do usprawniania świadczonych przez nich usług oraz doskonalenia oferowanych produktów np. w zakresie opakowania – zapewnia Barbara Filipczyk, koordynator projektu.

Zapisy na konferencję prowadzone są przez stronę www.innowacyjny-dizajn.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem to nowatorski projekt, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności firm działających na Śląsku poprzez integrację środowiska biznesowego z naukowym. Zakłada się, że sieć aktywnej współpracy zapewni poprawę wykorzystania badań naukowych w praktyce poprzez ich absorpcję przez środowisko gospodarcze. Działania w ramach inicjatywy są ukierunkowane na zwiększenie świadomości przedsiębiorców z korzyści związanych z dizajnem i stworzenie atrakcyjnej oferty w jego zakresie.

Projekt jest realizowany na terenie woj. śląskiego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych i Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1.).

Dodaj komentarz