• 2011-01-22

Świeże wiśnie Anny Baugmart w lokalu_30

27 stycznia 2011 roku o godzinie 18.30 w warszawskiej galerii lokal_30 odbędzie się projekcja filmu Anny Baumgart Świeże wiśnie, połączona z dyskusją, w której udział wezmą Katarzyna Bojarska oraz Iwona Kurz.

Anna Baumgart Świeże wiśnie

Anna Baumgart Świeże wiśnie

Film Anny Baumgart Świeże wiśnie  został przyjęty przez jury jednego z ważniejszych europejskich festiwali sztuki wideo Videonale, które w tym roku, już po raz trzynasty będzie się odbywać w kwietniu i maju w Kunstmuseum w Bonn.

Projekt filmowy Anny Baumgart powstał na zamówienie Centrum Artystycznego w Falstad w Norwegii. W budynku gdzie obecnie mieści się centrum sztuki oraz Falstad Memorial and Human Rights Centre, w czasie II wojny światowej znajdował się niemiecki obóz pracy oraz obóz jeniecki. Przetrzymywano tu głównie Rosjan, Serbów i Polaków. Film Świeże Wiśnie dotyczy przede wszystkim zjawiska tabuizacji, stygmatyzacji i hierarchizacji ofiar II wojny światowej, który wpływa na obraz wojny w oczach młodego pokolenia.

Film Baumgart nie jest dokumentem, ale próbą refleksji, interpretacji tematu, który przez wieloletnie wyparcie go z dyskursu, jest wciąż aktualny. Artystka poprzez odwołanie się do współczesnych metod terapii, takich jak ustawienia hellingerowskie, tworzy fascynującą parabolę pomiędzy historią a teraźniejszością.

27 stycznia 2011, godz. 18.30
lokal_30, ul. Foksal 17 B / 30,
Warszawa

Dodaj komentarz