• 2011-01-20

Władysław Hasior- Powrót

Do dnia 6 lutego 2011 roku w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu trwa wystawa Władysław Hasior – Powrót.

Sztuka Władysława Hasiora jest jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Jego działania artystyczne zrywały z utartymi kanonami estetycznymi, przekraczały konwencjonalne pojmowanie dzieła sztuki, kreowały nowe środki wypowiedzi, zarówno w  sferze ikonograficznej, jak i w zakresie tworzywa artystycznego.

Wszechstronność i oryginalność Hasiora w tworzeniu języka wypowiedzi artystycznej (kompozycje przestrzenne, assamblages, rzeźba monumentalna, sztandary, akcje happeningowe), wprowadziła do sztuki polskiej zupełnie nową jakość.

To – niewątpliwie niegdyś awangardowe i niejednokrotnie szokujące – dzieło Władysława Hasiora, dzisiaj stało się już klasyką, która stanowić może ważny punkt odniesienia w rozważaniach nad kształtem zarówno sztuki drugiej połowy XX wieku, jak i, a może przede wszystkim, dokonań twórczych sztuki najnowszej. Wybór właśnie tego artysty na inaugurację działalności nowej galerii odzwierciedla jeden z  zasadniczych kierunków jej przyszłej pracy – prezentację zjawisk stanowiących o kształcie współczesnych obszarów kreacji wizualnych.

Prezentacja twórczości Władysława Hasiora jest zasadniczą częścią projektu. W skład ekspozycji będą wchodzić dzieła artysty ze zbiorów muzealnych (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Galeria Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki w  Łodzi, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) oraz kolekcji prywatnych.

Wystawa trwa do dnia 6 lutego 2011
Galeria BWA Sokół
ul. Długosza 3
Nowy Sącz

Dodaj komentarz