• 2011-01-17

Rówieśnicy – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Do 30 marca 2011 roku zespoły chętne do wzięcia udziału w organizowanym przez Muzeum Historii Polski konkursie Rówieśnicy mogą przesyłać organizatorom formularze zgłoszeniowe.

Rówieśnicy, plakat

Rówieśnicy, plakat

Nastoletni uczestnicy konkursu  muszą odnaleźć i opisać swoich rówieśników walczących o niepodległość państwa, nie zgadzających się na narzuconą rzeczywistość lub biorących udział w niezależnej działalności kulturalnej w latach 1945 – 1989. Na podstawie nagrodzonych prac powstaną etiudy filmowe.

Bohaterami mogą być zarówno pojedyncze osoby, jak i młodzież występująca w grupie np. klasa, grupa spontanicznie zrzeszona, czy drużyna harcerska.

Uczestnikiem może być zespół maksymalnie 3-osobowy koordynowany przez opiekuna (nauczyciel, drużynowy czy inna pełnoletnia osoba).

Projekt składa się z trzech etapów:

  • I etap – napisanie pracy o wybranym bohaterze i przeprowadzenie akcji promującej tę postać w swoim środowisku lokalnym (do maja 2011).
  • II etap – warsztaty filmowe, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu – autorzy sześciu najlepszych projektów, realizowane we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową (PWSFTiT im. L. Schillera). Efektem finalnym warsztatów będzie etiuda filmowa związana z bohaterem pracy konkursowej (czerwiec-październik 2011).
  • III etap – pokaz etiud i finał projektu (listopad 2011).

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski oraz Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall.

Muzeum Historii Polski od 5 lat angażuje się w działalność edukacyjną poprzez konkursy, gry, warsztaty, lekcje muzealne i inne formy współpracy z młodzieżą i nauczycielami. W zorganizowanych dotychczas przez Muzeum czterech konkursach wzięło udział ponad 6 tysięcy osób.

Dodaj komentarz