• 2011-01-17

Festiwal Miłosza – znamy pierwsze szczegóły

Druga edycja międzynarodowego Festiwalu Literackiego Czesława Miłosza odbędzie się w Krakowie w dniach od 9 do 15 maja 2011 roku pod hasłem Rodzinna Europa.  Właśnie ujawniono pierwsze szczegóły wydarzenia, które stanowić będzie najważniejszy akcent Roku Miłosza ogłoszonego przez Sejm RP i Parlament Litwy w związku z setną rocznicą urodzin Poety.

logo Festiwalu Miłosza

logo Festiwalu Miłosza

Do tej pory udział w festiwalu potwierdzili, m.in.: Derek Walcott, Adonis, John Banville, Breyten Breytenbach, Bei Dao, John Gray, Robert Hass, Jane Hirshfield, Amin Maalouf, Bodil Malmsten, Norman Manea, Zadie Smith.

Punktem centralnym festiwalowego programu będą cztery wieczory poetyckie, których tytuły zaczerpnięto z dzieł Noblisty: Księga olśnień, Nieobjęta ziemia, Miasto bez imienia oraz Wielkie Księstwo Poezji. Spotkania z plejadą wybitnych poetów z różnych krajów i kręgów kulturowych będą doskonałą okazją do poznania wielu różnorodnych nurtów współczesnej światowej poezji.

Obok wieczorów poetyckich program festiwalu obejmuje dyskusje panelowe, nawiązujące do przewodniego hasła Festiwalu Rodzinna Europa. Uczestnicy debaty Miejsce Urodzenia rozmawiać będą o roli tożsamości w świecie przenikających się, ale i konkurujących ze sobą kultur. W dyskusji O zgiełku wielu religii rozważana będzie rola, jaką odgrywa dziś religia – wobec postępującej erozji wyobraźni religijnej z jednej strony, z drugiej zaś ścierania się fundamentalizmów i ortodoksji.

Na festiwal złożą się również:

  • Koncerty. Podczas festiwalu planowanych jest 5 koncertów, które zaprezentują interpretacje słowa poetyckiego w różnych stylach muzycznych: od ujęcia symfonicznego i chóralnego, poprzez rock, jazz, blues. Festiwal otworzy polskie prawykonanie oratorium inspirowanego poezją Czesława Miłosza, napisanego przez litewską kompozytorkę Onutė Narbutaitė.
  • Prezentacje książek, w tym długo oczekiwanej biografii Czesława Miłosza pióra Andrzeja Franaszka.
  • Sesja naukowa Miłosz i Miłosz. Na początku festiwalowego tygodnia (9-13 maja) odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Wydział Polonistyki UJ. Przewidziano aż 77 referatów badaczy zajmujących się twórczością Noblisty, m.in.: Roberta Hassa, Claire Cavanagh, Stefana Chwina czy Ireny Grudzińskiej-Gross.
  • Seminarium przekładowe MIŁOSZ 365. W ramach Festiwalu zorganizowane zostanie seminarium przekładowe, pomyślane jako spotkanie doświadczonych i początkujących tłumaczy twórczości Miłosza oraz jej badaczy i krytyków.

Miłosz Festiwal odbędzie się w dniach 9-15 maja w Krakowie.

Dodaj komentarz