Dotyk – wystawa absolwentów uczelni artystycznych

Od 3 do 28 lutego 2011 roku będzie trwać wystawa pt. Dotyk pokazująca prace ośmiu absolwentów różnych polskich uczelni artystycznych realizujących obecnie studia doktoranckie w krakowskiej ASP.

Michał Bugalski, bez tytułu

Michał Bugalski, bez tytułu

Wystawa zjednoczy pod jednym szyldem artystów ukształtowanych przez wielu wybitnych profesorów takich, jak Jarosław Kozłowski czy Mirosław Bałka, różne tradycje artystyczne, pracownie, techniki, warsztat.

Dotyk jest okazją do asocjacji i porównań, do uchwycenia kierunków w jakich zmierzają artyści, ale także łączenia tego co indywidualne z tym co wydaje się wspólne, odmiennych inspiracji z różnorodnym ich przetwarzaniem. Tym bardziej ciekawe, że artyści, ze względu na odbywane studia doktoranckie wyraźnie sami interesują się i być może będą prowadzić edukację kolejnych studentów.

Można tu dotknąć wielu indywidualnych języków artystycznych w wyraźny sposób skupionych na doświadczaniu cielesności wraz z jej atrybutami takimi jak witalność, śmiertelność, integralność, naruszalność, historia. Ten szczególnie ważny rys w sztuce najnowszej został tu potraktowany w interesujący, daleki od dosłowności sposób za pomocą technik, rysunkowych, graficznych, malarskich i rzeźbiarskich.

Dotyk
Otwarcie: 03.02.2011 (czwartek), godz. 19:00
Czas: 03-28.02.2011
Warszawa, Bochenska Gallery, ul. Ząbkowska 27/31 (Koneser)
Artyści: Michał Bugalski, Zuzanna Gajos, Ewa Juszkiewicz, Agnieszka Lech-Bińczycka, Julita Malinowska, Katarzyna Mołek, Renata Szułczyńska, Małgorzata Widomska
Kurator: Małgorzata Widomska

Dodaj komentarz