Miejsca w mieście – wykład Macieja Kłopotowskiego w Białymstoku

18 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 w białostockim Ratuszu odbędzie się wykład Macieja Kłopotowskiego Miejsca w mieście.

Maciej Kłopotowski – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, od roku 1995 r. pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Białostockiej, od roku 2005 prowadzi również zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Doktorat z zakresy teorii architektury i projektowania architektonicznego, obroniony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (2004) – rozprawa przygotowana pod kierunkiem prof. Dariusza Kozłowskiego.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z teorią architektury, oceną jej wpływu na kształtowanie form przestrzennych, ustalaniem kryteriów i uwarunkowań ich wartościowania oraz zagadnieniami związanymi z architekturą mieszkaniową i kształtowaniem środowiska zamieszkiwania. Odrębny obszar zainteresowań naukowych stanowi historia architektury i urbanistyki Białegostoku po II wojnie światowej – jest szefem zespołu eksperckiego, który opracował Wykazu obiektów stanowiących Dobra Kultury Współczesnej Miasta Białegostoku.

Współpracuje z wieloma jednostkami projektowymi będąc współautorem opracowań nagradzanych w ogólnopolskich konkursach architektonicznych oraz realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowych i sakralnych.

Dodaj komentarz