Ogólnopolski konkurs Historia Bliska organizowany przez Ośrodek Karta

Do 30 kwietnia 2011 roku można nadsyłać prace na XV edycję konkursu Historia Bliska. Konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizuje warszawski Ośrodek Karta. Na konkurs można nadsyłać wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych.

Historia Bliska, 15 edycja ogólnopolskiego konkursu - plakat

Historia Bliska, 15 edycja ogólnopolskiego konkursu - plakat

Tematy konkursowe do wyboru to:

  1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary
  2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli
  3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?
  4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Wszystkie tematy łączy wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

Także wspólne jest tu stawianie pytań: jak można zobaczyć wpływ historii w fizycznej przestrzeni konkretnych miast i wsi, w mentalności, psychice, poglądach i postawach ludzi; w relacjach społecznych: rodzinnych, sąsiedzkich, międzynarodowych…

I ciągłe szukanie przez ten konkurs odpowiedzi jaką wyciągać naukę z przeszłości, by – zachowując narodową pamięć i tożsamość – kształtować nową,wolną od uprzedzeń i nienawiści, bezpieczną przyszłość w zjednoczonej,tolerancyjnej, przestrzegającej prawa człowieka Europie.

Prace konkursowe mogą mieć różną formę − na przykład: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy (poza formami czysto plastycznymi). Praca może być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (w grupach do 6 osób), pod opieką dorosłych lub bez takiej opieki.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe – rzeczowe.

Konkurs w programie Historia Bliska organizowany jest przez Ośrodek KARTA corocznie od 1996 roku. Założeniem konkursu jest inspirowanie młodzieży, by w ramach szeroko zarysowanego problemu konkursu podjęła trud znalezienia tematu własnego, istotnego dla poznania i zrozumienia historii społeczności lokalnej (rodziny, środowiska, miejscowości…). Konkurs ma charakter badawczy i twórczy – podstawą są samodzielnie zgromadzone, a następnie zweryfikowane i opracowane materiały źródłowe (pochodzące także z archiwów społecznych i prywatnych), w tym – bardzo ważne – relacje świadków historii.

Forma pracy konkursowej zależy od inwencji młodych badaczy, którzy różnie mogą przekazywać swoje doświadczanie historii i różnie wykorzystywać swoje – doskonalone w toku pracy – talenty i umiejętności: historyka, dziennikarza, detektywa, reportera, filmowca… Warunkiem jest tylko adekwatność formy do treści i poczucie stosowności technik prezentacji. Od 2001 roku Historia Bliska jest elementem EUSTORY, czyli Sieci Młodych Europejczyków, zrzeszającej organizatorów podobnych konkursów obecnie z 22 krajów europejskich.

Laureaci konkursów oraz ich nauczyciele–opiekunowie spotykają się na seminariach, szkołach letnich czy akademiach jesiennych w krajach członkowskich, by wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać o trudnej historii europejskiej, słuchając odmiennych niekiedy narracji historycznych – przekraczać granice, z poszanowaniem tożsamości narodowej. Proponowany jest im także udział w projektach międzynarodowych, traktowani są jako młodzi liderzy swoich społeczności i krajów.

16 edycja konkursu Historia bliska
termin nadsyłania prac – 30 kwietnia 2011 roku

O.pl Polski Portal Kultury objął wydarzenie patronatem medialnym.

Dodaj komentarz