• 2011-01-11

Bogusław Deptuła prezentuje: Samodzielność Obrazów – Marcin Piotrowski

Do 17 stycznia 2011 roku w Galerii Schody w Warszawie trwa wystawa z cyklu Bogusław Deptuła prezentuje:  Samodzielność Obrazów – Marcin Piotrowski.

Marcin Piotrowski, Samodzielność obrazów
Marcin Piotrowski, Samodzielność obrazów

Malarski świat Marcina Piotrowskiego konstruowany jest z rozmaitych znaków i symboli, plam, linii i geometrycznych figur, zrodził się z ekspresyjnej gry form i kolorów. I choć pozbawiony konkretnych zjawisk i zdarzeń opowiada o istocie i kształcie przestrzeni, która nas otacza; o prawach, strukturze i kolorycie natury, od której uzależnione jest nasze istnienie, układ i bieg naszego życia. Każdy z obrazów artysty stał się metaforą ludzkich przeżyć, uczuć i emocji.

Urzekają one melancholijnym zamyśleniem nad istotnymi sprawami codzienności; przypominają o samotności człowieka wobec potęgi przyrody. Ukazują pejzaże rozpięte pomiędzy realnością a wyobrażeniem, zapraszające do niespiesznej wędrówki, rozmyślań o przemijaniu, kruchości ładu świata.

Marcin Piotrowski – urodził się w 1963 roku. Ukończył studia architektury na Politechnice w Algierze i w Warszawie (dyplom 1990) i na wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP (dyplom1995). Stypendysta ASP w Breście.

Od 5 do 17 stycznia 2011
Galeria Schody
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa

Dodaj komentarz