• 2011-01-11

Pierwszy Kongres Tańca w Warszawie

W dniach od 27 do 29 kwietnia 2011 roku Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na Pierwszy Kongres Tańca w Warszawie. Kongres zgromadzi reprezentantów wszystkich grup zawodowych związanych z tańcem.

Pierwszy Kongres Tańca w Warszawie

Pierwszy Kongres Tańca w Warszawie

Celem Kongresu, poza prezentacją potencjału i dorobku artystycznego, będzie obserwacja zmian, jakie dokonały się w czasie transformacji ustrojowej w obszarze twórczości artystycznej związanej z tańcem. Poruszone zostaną istotne z tego punktu widzenia tematy – dostosowanie infrastruktury, polityki kulturalnej oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych. Kongres służy także integracji środowiska, rozproszonego w ośrodkach i teatrach na terenie całego kraju, oraz pogłębionej analizie sytuacji zarówno artystów, jak i odbiorców tej sztuki.

Najistotniejszym zadaniem kongresu jest diagnoza obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Uzyskana dzięki temu wiedza stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju tańca w Polsce, której realizacji służyć będzie m.in. Instytut Muzyki i Tańca – powiedziała Joanna Szymajda, zastępca dyrektora Instytutu.

27-29 kwietnia 2011 r
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Dodaj komentarz