• 2011-01-06

Koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta

8 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 w sali teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury odbędzie się doroczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta dedykowany sympatykom i wychowankom Zespołu. Podczas koncertu świętowany będzie jubileusz 20 lecia działalności Stowarzyszenia Byłych Członków ZPiT Nowa Huta.

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta powstało w 1990 roku w Krakowie z inicjatywy osób zrzeszonych w Klubie Pieśni i Tańca, utworzonego w 1988 roku. Potrzeba podniesienia rangi organizacji, która skupiała byłych członków Zespołu spowodowała, że w marcu 1990 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie otrzymując osobowość prawną. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.

Celem Stowarzyszenia jest skupianie byłych członków Zespołu oraz osób bezpośrednio związanych z jego działalnością od momentu powstania w 1953 roku, wspieranie działalności funkcjonującego Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta oraz kultywowanie i propagowanie wartości kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem folkloru. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez utrzymywanie więzi z byłymi członkami Zespołu oraz osobami bezpośrednio związanymi z jego działalnością, organizowanie spotkań towarzyskich, inicjowanie i organizowanie przeglądu dorobku Zespołu, pomoc i opieka koleżeńska w przypadkach losowych, kultywowanie pamięci o zmarłych koleżankach i kolegach, pomoc doradczą i konsultacyjną w działalności funkcjonującego Zespołu oraz współpraca ze stowarzyszeniami, związkami twórczymi i instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą. Z inicjatywy Stowarzyszenia wydano Monografie ZPiT Nowa Huta.

Corocznie w druga sobotę stycznia organizowane są koncerty i bale zespołowe cieszące się dużym powodzeniem. Dzięki Stowarzyszeniu możliwe było sfinansowanie wielu inicjatyw m.in. wyjazdy na międzynarodowe festiwale folklorystyczne, częściowe sfinansowanie edukacji członków Zespołu, udzielenie zapomóg dla członków Stowarzyszenia i Zespołu oraz zakupy niezbędne do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta. Działalność Stowarzyszenia to także ukłon w kierunku historii tego wielce zasłużonego dla kultury polskiej Zespołu, to podziękowanie za wszystkie lata spędzone w tej wspaniałej grupie społecznej.

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA powstał w 1953 roku w Krakowie. Skład osobowy ZPiT NOWA HUTA stanowi młodzież wszystkich typów szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. W swoim repertuarze posiada pieśni i tańce różnych regionów kraju, a także pieśni i tańce narodowe. Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują w dobrym tego słowa znaczeniu polski folklor regionalny i narodowy. Zespół posiada w swoim repertuarze polskie tańce historyczne. Zespół NOWA HUTA wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Posiada nagrania studyjne swojego repertuaru oraz wydawnictwa fonograficzne. Zespół uczestniczy w wielu znaczących festiwalach i konkursach zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Młodość, naturalny wdzięk, dynamika tańców, piękne i często zmieniające się stroje a także ciekawie dobrany repertuar to wrażenia wynoszone z koncertów Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA.

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta

Koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta
8 stycznia 2011 roku, godz. 17.00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232
wstęp wolny

Dodaj komentarz