• 2011-01-04

Po narodzeniu. Majsternia Pisni w Łodzi

Dnia 11 stycznia 2011 roku o godzinie 19.00 w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się koncert – widowisko Majsterni Pisni Po narodzeniu. W dniu poprzedzającym wydarzenie, 10 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 przewidziany jest także warsztat śpiewu z autorkami projektu.

po-narodzeniu-majsteria-pisni-3-1-2011

Majsteria Pisni, Po narodzeniu

Po Narodzeniu to doroczny projekt Majsterni Pisni, odwołujący się do tradycyjnych ukraińskich świąt: Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Święta Trzech Króli.

W tegorocznym projekcie Majsterni Pisni teksty starych kolęd (koliada i szczedriwka) we współczesnej formie muzycznej, w połączeniu z ascetycznym wideo, tworzą język, który niesie tajemnicę narodzin życia i smak źródła, z którego pochodzimy i którego wciąż poszukujemy. Słowa zwracają się do siebie nawzajem, do Boga oraz do wszystkich żywych istot, budzą pamięć tego, co w nas święte, pamięć Święta.

Majsternia Pisni to ośrodek poszukiwań artystycznych, zorganizowany przez Natalkę Połowynkę i Serhija Kowałewycza w 2003 roku we Lwowie na wzór średniowiecznego cechu, akcentującego relację mistrz-uczeń. Działalność artystyczna Pracowni Pieśni, którą umiejscowić można na przecięciu teatru i muzyki tradycyjnej, oscyluje wokół procesów zachodzących w świadomości człowieka oraz fundamentalnych prawideł kształtujących przemiany w kulturze.

Podejmując tradycyjne formy śpiewu, Majsternia odnajduje przetarty przez pokolenia szlak wiodący ku temu, co osobiste i niepowtarzalne, a co może zostać przekazane drugiej osobie. W tym ujęciu pieśń tradycyjna przekracza formy estetyczne i jawi się jako nośnik wiedzy, a także forma nauki, terapii i życiowej przemiany. W takim kontekście śpiew staje się służbą, instrumentem umożliwiającym łączność z tradycyjnym sposobem myślenia.

Natalka Połowynka jest śpiewaczką, aktorką, pedagogiem. Urodziła się w rejonie Winnicy na Ukrainie w rodzinie nauczycielskiej. Studiowała we Lwowskim Państwowym Konwersatorium im. Łysenki (klasa prof. Tarnaweckiej). Odbyła staż w Workcenter of Jerzy Grotowski w Pontederze we Włoszech. Od 1988 roku pracowała w Teatrze im. Łesia Kurbasa we Lwowie. Jest laureatką międzynarodowych festiwali muzycznych i teatralnych. Wykonawczyni religijnej muzyki dawnej, pieśni ludowych, romansów, muzyki kompozytorów współczesnych oraz współczesnej muzyki improwizacyjnej. Od 1996 roku współpracuje z reżyserem Serhijem Kowałewyczem z Moskwy.

Olena Kostiuk jest absolwentką Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Od 1997 roku w  Majsterni Pisni. Kieruje projektem Zwierciadło. Występuje w spektaklu W niedzielę rano. Odpowiada za oprawę graficzną w Majsterni Pisni – autorka projektu strony internetowej, okładek płyt zespołu (Dzień pierwszy, Oj daj Boże, Pieśni wiatru). Uczestniczyła w pracach nad filmem Po-starowitsky (w ramach multimedialnego projektu BAJ) oraz w przygotowaniu zapisu filmowego przedstawienia W niedzielę rano.

Uliana Horbaczewska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. W latach 1998–2003 zajmowała się restauracją ikon i malarstwem monumentalnym (m.in. w katedrze Jana Chrzciciela w Przemyślu, w katedrze św. Andreja we Lwowie oraz w lwowskiej cerkwi św. Trójcy. Od 2002 roku pracuje w Majsterni Pisni. Występuje w spektaklu W niedzielę rano (realizowanym w ramach projektu Rasa. Dziewczęcy rytuał), autorka kostiumów do tego przedstawienia.

10 stycznia 2011 roku, godz. 17.00-20.00- warsztat
11 stycznia 2011 roku, godz. 19.00- koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,
ul. Tymienieckiego 3
Łódź

Dodaj komentarz