• 2011-01-03

Na początku było naczynie – wystawa ceramiki Grażyny Płocicy

W dniach od 7 do  29 stycznia 2011 roku w Galerii Szkła i Ceramiki BWA Wrocław prezentowana będzie wystawa ceramiki Grażyny Płocicy Na początku było naczynie. Finisaż wystawy odbędzie się 27 stycznia.

Grażyna Płocica, Na początku było naczynie

Grażyna Płocica, Na początku było naczynie

Do poznania i pełniejszego zrozumienia prac Grażyny Płocicy, niewątpliwie przydatny może się okazać tytuł wystawy. To właśnie w nim zawarta jest cała prawda o twórczej drodze artystki, w której to prymarnym i ciągle podejmowanym tematem jest ceramiczne naczynie.

Pozostaję wierna naczyniu jako praformie, pramatce ceramiki, z której wywodzą się wszystkie inne formy i generacje sztuki ceramicznej. Naczynie jest dla mnie symbolem, tyglem, macicą ceramiki, a zarazem świadectwem ceramicznego rodowodu.

- G. Płocica

Grażyna Płocica jest świadoma własnej obecności w globalnym obiegu ceramicznym, gdzie niemal nieustannie tworzone są formy o proweniencji naczyniowej. Artystka w żaden sposób nie stara się z nimi jednak konkurować, przynajmniej nie środkami jakie obecnie są stosowane; w jej twórczości nie ma miejsca na ulotne trendy czy poddawanie się modzie. Prace Płocicy kierują światło ku rudymentarnemu postrzeganiu ceramiki, ku biblijnej glinie – mułowi z ziemi, z której uformowano człowieka.

Wzbogacona o szkliwienia i angobę, podparta autorską techniką, staje się ona dowodem osobistych inspiracji kolorem, fakturą, strukturą i warsztatem. Gdy przejdziemy ponad fenomenologiczną zasadę oczywistości i naoczności, gdy uwierzymy szczerze uprawianej przez artystkę dyscyplinie, dostrzeżemy ceramikę jako katalizator uczuć i myśli twórczych, narzędzie jej samopoznania i samorealizacji.

Na początku było naczynie - plakat

Na początku było naczynie - plakat

Grażyna Płocica urodziła się w 1952 roku w Jarosławiu. Studiowaław PWSSP / ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Dyplom otrzymała w pracowni prof. Ireny Lipskiej– Zworskiej w 1977 r. Jest profesorem na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP, prowadzi II Pracownię Ceramiki Artystycznej. Jest członkiem ZPAP.

Na początku było naczynie – Grażyna Płocica
Czas trwania: 7.01. – 29.01.2011
Finisaż: 27.01.2011 godz. 18:00
BWA Wrocław, Galeria Szkła i Ceramiki
Wrocław, pl. Kościuszki 9/10,

Dodaj komentarz