Wernisaż Bogusława Jasińskiego ZApoetyzowanie

8 stycznia 2011 roku o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Najnowszej Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. odbędzie się wernisaż Bogusława Jasińskiego ZApoetyzowanie. Wystawa będzie czynna do 6 lutego 2011 roku.

Bogusław Jasiński, ZApoetyzowanie - plakat

Bogusław Jasiński, ZApoetyzowanie - plakat

Treścią prezentacji w Galerii Sztuki Najnowszej jest pokazanie wizualnej, nowej formuły uprawiania poezji – poza wierszem. Wystawa jest dopełnieniem plastycznym wcześniejszych publikacji literackich autora: Nie napisany wiersz, Po drugiej stronie wiersza oraz ZAsłyszenia. Materiał słowny do niektórych wizualnych manifestacji będzie pochodził właśnie z ZAsłyszeń. Idea jest tyle prosta, co radykalna: pokazać żywioł poetycki poza słowem literackim. I to w kierunku odwrotnym niż w tradycyjnej poezji: nie jeszcze jedna kreacja, ale raczej rejestracja doświadczenia, dokumentacja, odtworzenie realnego przeżycia. W imię autentyzmu i prawdy, a nie wyrazu kreatywnej wyobraźni.

Bogusław Jasiński – filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych, Myślenie Heidegggerem, Tezy o ethosofii, Zagubiony ethos, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger, Droga myśli, Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego.

Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej Pracownia Teatru, członek Sztuki i Teorii, jeden z animatorów ruchu awangardy. Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce Theses on ethosophy poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej omówienie napisał sam Paul Ricoeur.

Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Wykładał także metafizykę w Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie, a także filozofię w Seminarium Duchownym Hozjanum w Olsztynie. Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Opublikował także zbiór opowiadań Dalej, inaczej… oraz powieść Życie i cierpienie młodego W. Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.

8 stycznia 2011 roku, godz. 17.00
Galeria Sztuki Najnowszej
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pomorska 73
Wernisaż Bogusława Jasińskiego ZApoetyzowanie.
Wystawa czynna do 6 lutego 2011 roku.skiego ZApoetyzowanie

Dodaj komentarz