• 2010-12-30

Naród, religia, rasa. Dyskusje wokół książki Marcina Zalewskiego

Dnia 12 stycznia 2011 roku o godzinie 18.00 w Sali Balowej Pałacu Potockich w Warszawie odbędzie się spotkanie wokół książki Krzysztofa Marcina Zalewskiego Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie.

Książka dotyczy lokalnego na pierwszy rzut oka tematu związanego z dziejami małej społeczności słowiańskojęzycznych muzułmanów na terenie Sandżaku, dzisiaj podzielonego pomiędzy Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę. Jednakże publikacja jest przede wszystkim próbą ukazania specyficznej mechaniki procesów narodowotwórczych. Autor śledzi losy mieszkańców tego niezwykle dynamicznego politycznie pogranicza. Analizuje wnikliwie historię tych ziem, jej przynależność państwową, religię, a także język, poprzez który ujawnia się tożsamość narodowa ludności  muzułmańskiej tego regionu.

O książce będą dyskutowali: Rigels Halili (Studium Europy Wschodniej UW), Adam Balcer (DEMOS Europa), Marta Szpala (Ośrodek Studiów Wschodnich)

12 stycznia 2011 roku o godzinie 18.00
Sala Balowa Pałacu Potockich,
ul. Krakowskie Przemieście 32
Warszawa

Dodaj komentarz