• 2010-12-28

Ilustracje Olgi Siemaszko w Zamościu

Do 20 stycznia 2011 roku w BWA Galeria Zamojska w Zamościu można oglądać wystawę ilustracji Olgi Siemaszko.

Olga Siemaszko, fot. Janusz Zimon

Olga Siemaszko, fot. Janusz Zimon

Człowiecze, który znajdziesz ten pergamin, złóż podziękę Allachowi za łaskę. Bowiem ktokolwiek zażyje proszku z pudełka i powie przy tym słowo mutabor, może przemienić się według swojej woli w jakiekolwiek zwierzę i pojmie język zwierząt. A kiedy zapragnie wrócić do ludzkiej postaci, niechaj po trzykroć złoży pokłon na wschód i znów powie mutabor

Fragment tekstu książeczki pt. Kalif bocian Wilhelma Hauffa Selima, ilustrowanej przez Olgę Siemaszko.

Aby przenieść się we wspaniały świat baśni, wypowiadając słowo mutabor, warto przyjść na wystawę ilustracji Olgi Siemaszko.

Olga Siemaszko, fot. Janusz Zimon

Olga Siemaszko, fot. Janusz Zimon

Olga Siemaszko urodziła się w 1911r. w Krakowie. Studiowała w warszawskiej ASP grafikę u prof. E. Bartłomiejczyka i malarstwo u prof. M. Kotarbińskiego. Z czasem artystka poświęca całe swoje życie ilustracji dziecięcej. Na wystawie, która ma miejsce w 10 rocznicę od śmierci artystki, prezentujemy ok. 160 prac Olgi Siemaszko. Większość prac pochodzi z wielkiej kolekcji BWA Galerii Zamojskiej.

Artystka za życia często przyjeżdżała na plenery organizowane przez zamojskie BWA do Krasnobrodu. Świat baśni proponowany przez artystkę jest wspaniały i niezwykle różnorodny. Zwierzęta nabywają cechy ludzkie, ale konflikty rozwiązywane są bardzo szybko. Groźne lwy, lisy, psy-tylko z pozoru są groźne. Na wystawie można wypatrzeć bohaterów Alicji w krainie czarów, Ucznia czarnoksiężnika. Są też niezwykłej urody unikaty -rysunki do tekstów Juliana Tuwima czy Brunona Schulza.

Do 20 stycznia 2011 r.
BWA Galeria Zamojska
ul. Staszica 27, Zamość

Dodaj komentarz