• 2010-12-27

Konfrontacje. Rytmy i rytuały – wystawa w Radomiu

21 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu zostania otwarta wystawa prac studentów ASP w Krakowie i Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej Konfrontacje. Rytmy i rytuały.

 

Zuzanna Gajos, ..., 2010, technika mieszana

Zuzanna Gajos, ..., 2010, technika mieszana

 

Konfrontacje. Rytmy i rytuały to projekt artystyczny zrealizowany w Muzeum Sztuki Współczesnej, zainicjowany przez Zuzannę Gajos- absolwentkę Politechniki Radomskiej, a obecnie doktorantkę krakowskiej ASP. Projekt ten ma na celu zapoczątkowanie cyklu konfrontacji pomiędzy uczelniami artystycznymi z różnych miast. Obecna, pierwsza edycja zrealizowana została przy udziale studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z pracowni rysunku dr hab. Bogusławy Bortnik-Morajdy. Politechnikę Radomską reprezentują studenci z pracowni rysunku i grafiki dr Andrzeja Brzegowego i mgr. Katarzyny Pietrzak.

Rytm jest zagadnieniem, z którym spotykamy się niejednokrotnie. Wiele zadań artystycznych realizowanych jest w oparciu o szerokie spektrum zagadnień związanych z tym zjawiskiem. Rytm, powtarzająca się sekwencja, miarowość, cykliczność występuje w przyrodzie, fizyce, muzyce, poezji, cyklach ludzkiego życia, dlatego też stanowi odwieczną inspirację dla artystów operujących obrazem. Nie znam kultury, dla której zagadnienie rytmu byłoby obce. Ponieważ niejednokrotnie powiązane jest ono z rytuałem, stąd pomysł na tytuł projektu.

Sztuka Europy, Ameryki, Afryki, Azji, Australii, może stać się dla nas świadomym obszarem poszukiwań, bogatym w formy i idee. Możemy podjąć dialog nie tylko z teraz współistniejącymi kulturami, lecz również z ich historią, obrzędowością czy tradycjami religijnymi. Temat ten może stanowić obszar artystycznej prowokacji, szczególnie dziś, kiedy proces przenikania się kultur jest bardzo dynamiczny i niejednokrotnie trudny. Szczególnie ważne jest przełamywanie barier i utartych wyobrażeń, próba zrozumienia, nie bezmyślna ocena. Zastanówmy się nad tym, co jest charakterystyczne dla poszczególnych kultur, i co tak naprawdę stanowi o ich autonomii na danym obszarze. Spróbujmy przyjąć perspektywę uczestnika tej ,którą wybierzemy. Pamiętajmy, że forma, kolor, materia czy ornament, mają swoje głęboko zakorzenione w przeszłości każdej z nich, pierwotne znaczenie.

Komisarz wystawy – Zuzanna Gajos.

Konfrontacje. Rytmy i rytuały- otwarcie wystawy
21 stycznia 2011 roku
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu

Dodaj komentarz