• 2010-12-22

Anna Orbaczewska – Nigdy nic nie wiadomo

14 stycznia 2011 roku o godzinie 19.30 w Gdańskiej Galerii Miejskiej odbędzie się wernisaż wystawy Anny Orbaczewskiej Nigdy nic nie wiadomo.

strange-feeling- mały-anna-orbaczewska-gdanska-galeria-miejska-21-12-2010

Anna Orbaczewska - Strange Feeling

Obrazy Anny Orbaczewskiej to wieloelementowa, często ujęta w cykle, opowieść o malarstwie i emocjach. Są tu dwa składniki, których kontrast – równowaga lub jej brak determinuje wymowę każdego obrazu – żadne bez wyjątku dzieło Orbaczewskiej nie obywa się bez malarskiego podmiotu i obecności wyczuwalnej atmosfery napięcia projektowanej na ten podkład. Można pokusić się o stwierdzenie, że obraz – rozumiany jako image – dla Orbaczewskiej jest początkiem i punktem wyjścia.

Przedstawione na obrazach sytuacje i sylwetki są właściwie zwyczajne, banalne (spacer nad morzem, po łące, dzieci). Ich kompozycja jest skonstruowana pozornie od niechcenia, przypadkowa. Podstawą tych obrazów są często fotografie, ale nie takie które trafią do rodzinnego albumu jako udane.

Można tę praktykę podejmowania pracy nad kompozycjami tak nieoczywistymi, zinterpretować jako symptom podstawowej, leżącej u samych źródeł twórczości Orbaczewskiej niezgody – uchylenia się od dyktatu podobania się, ładności i atrakcyjności. Ten wątek – odmowy a wręcz odrazy dla atrakcyjności – przenika wszystkie warstwy jej twórczości – poprzez wspomniany dobór kompozycji, charakterystyczne, bezceremonialne potraktowanie warstwy malarskiej (rozmazania, niedokończenia, zacieki, umowność), poprzez tytuły obrazów aż po liczne wypowiedzi samej artystki. Wątek uciekania / odwracania się od przymusu i konwencji spina i spaja wszelkie aspekty jej malarstwa – od formalnych po znaczeniowe – tym samym stanowi dowód ścisłego ukierunkowania jej poszukiwań artystycznych.

double- mały-anna-orbaczewska-gdanska-galeria-miejska-21-12-2010

Anna Orbaczewska - Double

Anna Orbaczewska – ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku ( wydział malarstwa i grafiki). Wystawiała swoje prace w galeriach w całej Polsce i zagranicą.

Kurator wystawy Iwona Bigos.

14 stycznia 2011, godz. 19.30
Gdańska Galeria Miejska
ul. Piwna 27/29

Dodaj komentarz