• 2010-12-21

Casting do społecznego jury festiwalu Interpretacje

Do dnia 30 grudnia 2010 roku trwa casting do społecznego Jury kolejnej edycji festiwalu Interpretacje w Katowicach.

Kandydat powinien przedstawić:

  • 3-minutową wypowiedź na temat jednego spektaklu nagraną na nośniku cyfrowym (CKK zapewnia pomoc w realizacji nagrania)
  • 1-stronicową recenzję
  • wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną
  • pisemną odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie ty jesteś idealnym kandydatem do społecznego jury XIII interpretacji (4-5 zdań)

Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Łukasza Drewniaka wybierze 10 osób, które przejdą do kolejnego etapu castingu, który odbędzie się 15 stycznia 2011 roku i będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej.

Obowiązki społecznego jury:

  • obejrzenie wszystkich spektakli konkursowych
  • uczestnictwo w obradach społecznego jury po każdym ze spektakli konkursowych i ich ocena
  • wydanie pisemnego protokołu z obrad oraz ogłoszenie werdyktu społecznego jury
  • wręczenie nagrody zwycięskiemu spektaklowi

Pierwszy etap: do 30 grudnia 2010 roku
Drugi etap: 15 stycznia 2011 roku
Centrum Kultury Katowice
Plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice

Dodaj komentarz