Nabór uczestników Ósmej Wschodniej Szkoły Zimowej

W dniach od 1 do 10 marca 2011 roku we Wrocławiu odbędzie się Ósma Wschodnia Szkoła Zimowa organizowana przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

8. Wschodnia Szkoła Zimowa

8. Wschodnia Szkoła Zimowa

Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie ukończyli 25 roku życia (w wyjątkowych przypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, muzykologia, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Wykładowcami Szkoły są znani specjaliści z Polski, Zachodu, krajów Europy Wschodniej i Środkowej, wśród nich zarówno szeroko znani w nauce profesorowie, jak i młodsi wykładowcy, także dawni absolwenci Wschodniej Szkoły Letniej UW. Poza wykładami, Szkoła corocznie organizuje do wyboru cztery–pięć seminariów, do udziału w których uczestnicy Szkoły zapisują się i wygłaszają referaty wedle swoich zainteresowań, specjalności, a zwłaszcza tematu przygotowywanej w swoim Uniwersytecie pracy dyplomowej lub magisterskiej

W ramach Szkoły przewidziane są wizyty w instytutach bibliotekach instytucjach naukowych Wrocławia, jak również zapoznanie się z archiwami i biblioteką Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Ossolineum).

Poza programem naukowym odbywają się również spotkania i dyskusje na tematy dotyczące współczesnych problemów regionu, organizowane przez Kolegium Europy Wschodniej.

Ósma Wschodnia Szkoła Zimowa
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
1-10 marca 2011 roku, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2011 roku.

Dodaj komentarz