• 2010-12-13

Spory z historią – dyskusja w Gliwicach

17 grudnia 2010 roku o godzinie 17.00 w gliwickiej Willi Caro odbędzie się dyskusja pod tytułem Spory z historią: Spętana nauka. Rozmowę doktorów Adama Dziuby i Mirosława Sikory poprowadzi Bogusław Tracz.

Spory z historią, Willa Caro, Gliwice

Spory z historią, Willa Caro, Gliwice

Gośćmi kolejnego, czwartego spotkania w ramach gliwickich Sporów z historią będą historycy: dr Adam Dziuba i dr Mirosław Sikora, pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, którzy od kilku lat uczestniczą w ogólnopolskim projekcie badawczym Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych. Są autorami wielu artykułów i przyczynków badawczych traktujących o inwigilacji, metodach pracy operacyjnej SB i agenturze w środowiskach Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Są również redaktorami publikacji Myśl na uwięzi. Inwigilacja środowisk akademickich województwa śląskiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Studia i szkice, która ukaże się na rynku jeszcze w tym roku.

Każda wyższa uczelnia, Uniwersytet czy Politechnika jest miejscem ścierania się idei, światopoglądów i postaw, czemu sprzyjają nie tylko wykłady i seminaria, ale również kontakty mniej oficjalne, spotkania towarzyskie i szeroko pojęte życie studenckie. Jednocześnie badacze i uczeni są tą specyficzną grupą, która nie może istnieć i rozwijać się bez wymiany wiedzy i doświadczenia. Stąd większość ośrodków akademickich dba o kontakty z innymi placówkami badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W czasach PRL organy bezpieczeństwa komunistycznego państwa ze szczególną czujnością przyglądały się ośrodkom naukowym. Funkcjonariusze SB z podejrzliwością obserwowali międzynarodowe kontakty uczonych i studentów, tropili przejawy propagowania nieprawomyślnych idei i antysystemowe zachowania. Wydarzenia marca 1968 r. zintensyfikowały działania Służby Bezpieczeństwa na terenach wyższych uczelni. Kontynuowano je i rozszerzano ich zakres przez całą dekadę lat 70., a zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu PRL, kiedy tajna policja polityczna inwigilowała i zwalczała pracowników zaangażowanych w działalność uczelnianych struktur NSZZ Solidarność oraz studentów, członków i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Spory z historią: Spętana Nauka
Willa Caro, Gliwice
17 grudnia 2010 roku, godz. 17.00

Dodaj komentarz