• 2010-12-13

Reaktywacja NaGłosu na 60 lat Narodowego Centrum Kultury

14 grudnia 2010 roku mija 27 lat od założenia magazynu mówionego NaGłos, które było głosem sprzeciwu polskiej literatury wobec prób zniewolenia kultury w Polsce. W ramach obchodów 60-lecia działalności Narodowego Centrum Kultury oraz przy okazji finału kampanii Kultura się liczy! NaGłos zostanie reaktywowany, by poprzez swoją unikalną koncepcję w dalszym ciągu pobudzać polską kulturę współczesną.

Po likwidacji Związku Literatów Polskich w 1983 roku związani z nim pisarze chcąc mieć nadal prawo do wyrażania swoich opinii, podjęli próbę stworzenia pisma mówionego nawiązującego w swojej formie i kontekście do spotkań literackich czasów drugiej wojny światowej. Zarówno treść jak i forma dyskusji nawiązywały do trudnej sytuacji w ówczesnej Polsce a NaGłos stał się enklawą wolności i ujściem emocji, które targały artystami i społeczeństwem w latach osiemdziesiątych.

Na spotkaniach organizowanych w Krakowie, uczęszczanych przez tłumy entuzjastycznej publiczności, swoje teksty redagowali i czytali twórcy tacy jak Wisława Szymborska, która otwierała 1. Nr NG a także występowała w niemal każdym spotkaniu, Julia Hartwig, Ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Jan Polkowski, Marek Nowakowski, Paweł Huelle, Jan Józef Szczepański, Artur Międzyrzecki, Jan Błoński, Andrzej Drawicz oraz zamykający każde spotkanie felietonami – Jerzy Pilch. Swoje prace zza granicy nadsyłali Czesław Miłosz, Józef Brodski oraz Stanisław Barańczak. Wśród uczestników spotkań znajdowali się również debiutanci, tacy jak Marcin Świetlicki, Krzysztof Koehler, czy Marcin Baran, którzy dzięki NaGłos mogli zaistnieć w szerszym gronie i szerszej świadomości.

Możliwość rozmowy w nieskrępowany sposób dawała uczestnikom spotkań pewność, że kultura jest konieczna, by zachować jakość życia i godność w tych niegodnych czasach. Pisarze byli potrzebni, ich teksty były potrzebne, a w związku z tym spotkania NaGłos były niezbędne. Zbiorowe wieczory autorskie z gorąco reagującą publicznością odbywały się w Krakowie do 1989 roku.

14 grudnia 2010 roku w warszawskim Teatrze Studio podczas uroczystości 60-lecia Narodowego Centrum Kultury projekt NaGłos zostanie reaktywowany. Specjalne zerowe wydanie będzie miało poszerzoną formułę i skupi się nie tylko na literaturze, ale zaprezentuje też inne dziedziny kultury. Wśród uczestniczących w wydarzeniu artystów znajdą się: Bronisław Maj, Ewa Lipska, Antoni Libera, Zbigniew Mentzel, Ryszard Krynicki, Marek Nowakowski, Jacek Fedorowicz, Barbara Sass-Zdort, Grzegorz Turnau, Kayah, Elektryczne Gitary, Młynarski plays Młynarski. Każdy NaGłos rozpoczynał się wierszem Wisławy Szymborskiej. Tak też stanie się tym razem. Przygotowany specjalnie na tę okazję wiersz noblistki odczyta Stanisława Celińska.

Podczas uroczystości w Teatrze Studio Narodowe Centrum Kultury w ramach swojego 60-lecia odznaczy także ambasadorów organizowanej przez siebie kampanii Kultura się liczy!. Specjalne dyplomy przygotowane przez artystkę Agatę Endo Nowicką wręczy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Dyplomy Ambasadora Kultury NCK przyznało Kayah, Ryszardowi Krynickiemu, Tomaszowi Bagińskiemu, Henryce Bochniarz, Krystynie Jandzie, Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej, Janinie Paradowskiej oraz Jackowi Żakowskiemu, którzy aktywnie wsparli kampanię Kultura się liczy!, występując w spotach telewizyjnych i radiowych.

Relacja telewizyjna wydarzenia odbędzie się w dniu 22 grudnia br. o godz. 22 w TVP Kultura.

Reaktywacja NaGłosu
14 grudnia 2010 roku
Teatr Studio, Warszawa

Dodaj komentarz