• 2010-12-11

Skarby Tyritake w Muzeum Narodowym w Warszawie

7 grudnia 2010 roku o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której  zaprezentowano odkrycia jakich polskim archeologom udało się dokonać w 2010 roku podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terytorium antycznego miasta Tyritake (Kercz, Ukraina). Spotkanie połączone było z wernisażem wystawy fotografii Skarby Tyritake, ilustrującej tegoroczne efekty pracy misji archeologicznej.

Tyritake, Wiktor Zinko, Piotr Piotrowski, Alfred Twardecki

Tyritake, Wiktor Zinko, Piotr Piotrowski, Alfred Twardecki

W tym sezonie Polskiej Misji Archeologicznej Tyritake Muzeum Narodowego w Warszawie udało się odkryd prawdziwy skarb – pozostałości po domu mieszkalnym z 2 połowy VI wieku przed Chr. To odkrycie skłania do weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat najstarszego typu zabudowy w tej greckiej kolonii.

Przy okazji udało się także definitywnie rozstrzygnąd kilkudziesięcioletnią dyskusję na temat chronologii najstarszych umocnieo miejskich tego miasta. Jeśli dodać do tego szereg interesujących fragmentów ceramiki, w tym czarnofigurowej, jakie znaleziono podczas tegorocznych wykopalisk, to można śmiało stwierdzić, że sezon był udany. Misja Muzeum Narodowego w Warszawie powiększyła w tym roku skarbnicę wspólnej wiedzy o początkach greckiej kolonizacji nad Morzem Czarnym.

Tyritake, proces dokumentacji znalezisk archeologicznych

Tyritake, proces dokumentacji znalezisk archeologicznych

Powierzchnia polskiego wykopu wynosi już 475 m2. Oprócz wspomnianego fragmentu domu udało się odrestaurowad fragment odsłoniętego w zeszłym roku najstarszego muru obronnego Tyritake (koniec VI w. przed Chr.), przebadać warstwę późno rzymską we wschodniej części wykopu, odsłaniając fragment płytowania i kolejnego kanału odpływowego a także wydobyć i skleić dobrze zachowany pitos zasobowy. Na jego ściankach zachowały się resztki przechowywanego w nim płynu, które oddano do analizy. Byd może już wkrótce naukowcy dowiedzą się, się jakie wino pili mieszkańcy Tyritake ponad 1500 lat temu.

Tyritake, pitos po sklejeniu

Tyritake, pitos po sklejeniu

Celem rozpoczętych w 2008 roku prac archeologicznych jest, oprócz badań czysto naukowych, tak¿e stworzenie pierwszego na Ukrainie parku archeologicznego prezentującego zabudowę antycznego miasta greckiego. Z tego powodu, obok prac wykopaliskowych prowadzone jest również badanie terytorium miasta pod kątem geologicznym, paleozoologicznym i paleobotanicznym, co pomoże ukazać kompleksowy obraz warunków życia mieszkańców Tyritake w starożytnooeci. Rozpoczęto także prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Owocem tej polsko-ukraińskiej współpracy ma być utworzenie parku archeologicznego, a także lokalnego muzeum pośewięconego Tyritake.

wystawa Skarby Tyritake, Muzeum Narodowe, Warszawa

Dodaj komentarz