Lwów, kilka sposobów na fotografię miasta – spotkanie w MCK w Krakowie

14 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się spotkanie zatytułowane Lwów – kilka sposobów na fotografię miasta z udziałem Moniki Kozień oraz Marty Miskowiec, autorek przygotowanej do druku książki Galicja. Opowiadać dalej?

Rozmowa dotyczyć będzie sposobów pokazywania Lwowa i myślenia o nim, co miało wpływ na budowanie mitu Galicji. Bogaty wybór zdjęć archiwalnych uzupełnią wykonane współcześnie fotografie, także te prezentowane na wystawie prac Ihora Kruta, w otoczeniu których odbędzie się dyskusja.

  • Monika Kozień – historyk i krytyk sztuki, kuratorka wystaw, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
  • Marta Miskowiec – antropolog kultury, kuratorka wystaw, autorka tekstów, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Spotkanie towarzyszy wystawie Obecność. Fotografie Lwowa Ihora Kruta, prezentowanej jeszcze do 9 stycznia 2011 roku w Średniowiecznych Piwnicach MCK.

Na wystawę Obecność składa się 30 czarno-białych fotografii pokazujących różne oblicza Lwowa. Współczesny obraz miasta i jego mieszkańców widziany jest z perspektywy artysty-emigranta. Ukraiński twórca mieszkający na stałe w Kanadzie portretuje miejsce, w którym spędził lata wczesnej młodości. Zapis codziennych sytuacji, ludzie i ich historie przeplatają się z ujęciami architektury – nie są to jednak reprezentatywne wyobrażenia budynków, ale fragmenty murów, odrapane podwórka, tablice ogłoszeniowe.

Utrzymane w stylistyce decydującego momentu, często nie pozbawione humoru, czarno -białe fotografie stanowią część powstającego od 2004 roku cyklu pod nazwą Obecność (Presence). Prezentowane prace nie tylko dokumentują teraźniejszość, ale ze względu na osobę autora wprowadzają dodatkowy rys – angażują pamięć i odnoszą się do przeszłości.

Ihor Krut urodził się w 1962 roku w Gierniku (okręg lwowski) – jest fotografem, operatorem filmowym i telewizyjnym. Odebrał wykształcenie muzyczne (Kijowski Instytut Kultury – dzisiejszy Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk Pięknych), współpracował z Operą Lwowską. W 1989 roku wyemigrował do Kanady. Fotografią interesuje się od 14-go roku życia, artysta-samouk, nie odbył tradycyjnych studiów fotograficznych. W przyszłości planuje włączyć do projektu Obecność (Presence) fotografie z innych części Ukrainy.

Spotkanie Lwów – kilka sposobów na fotografię miasta
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
14 grudnia 2010 roku, godz. 17.00

Dodaj komentarz