• 2010-12-08

Jak dziś mówić i pisać o dziedzictwie?

10 grudnia 2010 roku o godz. 12.00 w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się dyskusja Jak dziś mówić i pisać o dziedzictwie?, w której udział wezmą prof. Maria Poprzęcka, prof. Andrzej Rottermund i prof. Jacek Purchla. Spotkanie poprowadzi redaktor Hanna Maria Giza. Spotkanie jest zainspirowane wydaniem pierwszego numeru kwartalnika HERITO.

Dziedzictwo jako obszar wiedzy i praktyki wyłoniło się z dyscyplin takich jak historia, historia sztuki. Tym co je od nich wyraźnie odróżnia to fakt, że jest domeną nie przeszłości, ale teraźniejszości i przyszłości. — Ale tak naprawdę, czym jest dziedzictwo? I czyją jest domeną?

Tak się składa, że zaproszeni do rozmowy goście sami reprezentują wspomnianą ewolucję – są naukowcami w dziedzinach historii sztuki, muzeologii, ale poświęcają się także refleksji nad dziedzictwem i jego miejscem w szeroko rozumianej kulturze.

Jeżeli dziedzictwo jest częścią teraźniejszości to zapewne podlega wszystkim właściwym jej tendencjom, obecnym w niej oddziaływaniom i presjom. Globalizacja, komercjalizacja, instrumentalizacja, banalizacja… last but not least polityka. — Do czego nam jest dziedzictwo potrzebne, jak go używamy?

Dziedzictwo to my — w tym także sensie, że jest fundamentem tożsamości. Czy naszą tożsamość determinuje to, co dziedziczymy, czy może określamy się poprzez to co sami z przeszłości obierzemy jako spuścizna, z którą się identyfikujemy. — Czy dziedzictwo to kategoria obiektywna czy subiektywna?

Dziedzictwo to zasób, potencjał i kapitał. Gdzie jest granica pomiędzy ochroną a kreacją? Jaka jest proporcja między obowiązkiem, powinnością wobec dziedzictwa, a profitami, jakie można z niego czerpać?

Czy dziedzictwo może być nowoczesne, medialne? Jak je pokazywać, jak o nim mówić?

Jak szeroko powinna sięgać debata na temat dziedzictwa – czy to dyskurs specjalistów, czy obszar dla promocji, edukacji, upowszechniania postaw i wiedzy?

Herito sonduje te obszary, jest w pewnej mierze pionierskie na tym polu; jest polskim głosem wyrastającym z przekonania, że jesteśmy w stanie animować środkowoeuropejską, międzynarodową debatę o dziedzictwie.

HERITO – kwartalnik ukazujący się w wersji polsko-angielskiej – to nowa inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty.

Jak dziś mówić i pisać o dziedzictwie?
Dyskusja
piątek, 10 grudnia 2010, godz. 12.00
Arakady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie (wejście od ulicy Bugaj, ulicy Grodzkiej i przez Zamek Królewski, plac Zamkowy 4)

Dodaj komentarz