Mediacje, vol. III performatywność /performativity w Cieszynie

8 grudnia 2010 roku o godzinie 19.00 w Galerii Szara w Cieszynie odbędzie się wernisaż projektu Mediacje, vol. III performatywność /performativity. O godzinie 20.00 w Starym Targu odbędzie się koncert zespołów 1A2V1 oraz 8 rolek.

Do trzeciej, ostatniej części cyklu Mediacje zostali zaproszenie artyści poruszający się w obrębie procesualności, dziania się czy interakcji, są to hasła wywoławcze dla Performatywności prezentującej realizacje powstające często na żywo, reagujące na otoczenie, bądź też wymagające ingerencji odbiorcy.

Mediacje są próbą prezentacji współczesnych trendów i tendencji w sztuce operującej audiowizualnością. Rozpatrywane w trzech kontekstach: Środowisko, Przestrzeń, Performatywność, eksplorują przenikające się przestrzenie wypowiedzi artystycznych wykorzystujących współczesne media cyfrowe.

Najbardziej interesującym wydaje się być moment styku i interakcji pomiędzy audio a wideo, a także siła performatywności tych mediów w bezpośrednim zderzeniu z odbiorcą. Istotny dla projektu jest również kontekst historyczny przybliżający przebieg rozwoju sztuki wykorzystującej multimedia.

Artyści: 1A2V1, Piotr Ceglarek, Dariusz Fodczuk, Arti Grabowski, Łukasz Gronowski, Bartek Kujawski, Radim Labuda, Józef Robakowski, Adam Witkowski

Na projekt złożą się wystawy, projekcje filmowe, spotkania i dyskusje oraz koncerty i performances. Podsumowaniem projektu będzie publikacja składająca się z katalogu oraz płyt CD i DVD z wybranymi pracami.

8 grudnia 2010 r., godz. 19.00
galeria SZARA
ul. Srebrna 1, 43-400 Cieszyn

Dodaj komentarz