• 2010-12-06

Internet jako miejsce i kontekst praktyk artystycznych – wykład w Warszawie

7 grudnia 201o roku  godzinie 18.00 w sali Zygmuntowskiej Zamku Ujazdowskiego w Warszawieodbędzie się wykład Ryszarda Kluszczyńskiego Internet jako miejsce i kontekst praktyk artystycznych. Wykład towarzyszy wystawie Przyszłość nie jest tym, czym była / The future is not what it used to be.

 

Internet jako miejsce i kontekst prac artystycznych, CSW Zamek

Internet jako miejsce i kontekst prac artystycznych, CSW Zamek

Ryszard W. Kluszczyński to profesor, krytyk, kurator sztuki mediów. W Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej. Profesor ASP w Łodzi. Autor wielu książek, m.in. Film – sztuka Wielkiej Awangardy (1990), Awangarda. Rozważania teoretyczne (1997), Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce (1998), Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej (1999, 2002), Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów (2001, 2002).

Internet jest obecnie nie tylko najważniejszym, najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium komunikacyjnym. Jest również jednym z najbardziej znaczących czynników współczesnej kultury, źródłem wielu dyskursów teoretycznych budujących jej nową postać – cyberkulturę. Wokół Internetu właśnie Pierre Lévy buduje swoją koncepcję kolektywnej inteligencji i świata cyberprzestrzennego, a Henry Jenkins teorię kultury partycypacyjnej. Internet staje się systemem nerwowym globalnego cyborga Stelarca. Jego znaczenie podkreśla również Manuel Castells, konstruując model kultury Internetu w taki sposób, że staje się ona swoistą matrycą nowych, współczesnych form organizacji społeczeństwa.

Multimedialna sztuka Internetu jest najdoskonalszą artykulacją współcześnie kształtującej się cyberkultury. Sztuka cyfrowa, interaktywna, sieciowa, globalna, zanurzona w przestrzeni praktyk społecznokulturowych, doskonale reprezentuje, wyraża i zarazem analizuje charakter cyberkultury, odgrywając wobec niej zarówno rolę konstruktywną, jak i krytyczną. Służy jako laboratorium, w którym prowadzone są eksperymenty badawcze nie tylko nad nowymi technologiami i ich znaczeniem artystycznym, ale także – a może przede wszystkim – nad nowymi relacjami i zjawiskami społecznymi tworzonymi bądź wspomaganymi przez owe technologie.

Ryszard W. Kluszczyński

Internet jako miejsce i kontekst praktyk artystycznych
CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
07 grudnia 201o roku,  godz. 18.00

Dodaj komentarz