• 2010-12-04

6. Forum Malarstwa Polskiego Widzieć w Gorzowie Wielkopolskim

10 grudnia 2010 roku o godzinie 18.00 w gorzowskiej galerii BWA odbędzie się wernisaż wystawy Widzieć. W dniach 3 do 12 września 2009 r. odbyła się VI edycja Forum Malarstwa Polskiego WIDZIEĆ. Organizatorem jest Fundacja Malarstwa Polskiego w Lesku.

6. Forum Malarstwa Polskiego, Gorzów Wielkopolski

6. Forum Malarstwa Polskiego, Gorzów Wielkopolski

Forum Malarstwa Polskiego ma już blisko dziesięcioletnią tradycję. W dotychczasowych pięciu edycjach uczestniczyło kilkudziesięciu wybitnych polskich artystów, wielu znakomitych teoretyków sztuki, a także teolodzy, psycholodzy i filozofowie. Do każdej edycji wydawane są zeszyty Forum, zawierające materiały z przebiegu, fotografie, teksty i wypowiedzi artystów, niektóre wykłady oraz reprodukcje obrazów prezentowanych na wystawach. Odbyło się do tej pory 50 wystaw, w 30 polskich miastach.

VI edycja Forum odbędzie się na podobnych zasadach jak poprzednie pięć. W pierwszej części, we wrześniu 2009 r. odbyło się dziesięciodniowe spotkanie artystów i teoretyków sztuki na warsztatach artystycznych, sesjach naukowych, wykładach i dyskusjach. Każdy artysta zaprezentował na indywidualnym pokazie swój dorobek artystyczny w kontekście przewodniego tematu WIDZIEĆ, opatrzony autorskim komentarzem. Od października 2009 do końca lutego 2010 roku opracowany został zeszyt Forum zawierający materiały z przebiegu forum, indywidualnych prezentacji, materiały z dyskusji, teksty prezentowanych wykładów, teksty przygotowane przez uczestników forum oraz gości VI FMP, reprodukcje prac, które są prezentowane na wystawach w dwunastu polskich galeriach od kwietnia 2010 r. do września 2011 r.

WIDZIEĆ…
Co znaczy widzieć? Patrzeć i widzieć. Zauważać, spostrzegać, obserwować…
Widzieć i rozumieć, widzieć więcej, lepiej, szerzej, głębiej, dalej…
Patrzeć wnikliwie. Przenikać przez zewnętrzną, materialną powłokę.
Docierać wzrokiem i myślą do wnętrza – odczytać wewnętrzną konstrukcję, rozpoznać wzajemne relacje, zrozumieć prawa, dociec istoty zjawisk. Widzieć jasno.
Widzieć, to mieć wizję: wizję całości, wizję jedności, koncepcję, projekt, wizję nowego.
Widzieć nowe możliwości, wyobrażać, przewidywać… Patrzeć perspektywicznie.
Obserwować, by rozpoznawać wartości: dostrzegać ich cechy stałe, trwałe i szlachetne, a także szczególne, specyficzne, bądź oryginalne, nietypowe albo niezwykłe. Dostrzegać różnice. Zobaczyć – ocenić jakość, porządek, logikę. Odkrywać piękno.
Widzieć to także patrzeć krytycznie, dostrzegać zjawiska niepokojące, brzydotę, byle-jakość, degradację, lichotę, błahość, bezmyślność. Wydobyć na światło dzienne, ujawnić, wytknąć, zdemaskować.
Widzieć to przyglądać się, rozróżniać, poznawać, pokazywać. To być świadomym, zdolnym do oceny, mieć własne zdanie, widzieć coś inaczej…
Jak patrzeć? Co widzieć? Jak to pokazać?…
Czy problem widzenia interesuje współczesnych artystów? Czy próbują własny sposób widzenia świata zaproponować innym, zwrócić uwagę na rzeczy, sprawy, jakości niedostrzegane, bagatelizowane, a według nich istotne?…

Zaproszeni do udziału w VI Forum Malarstwa Polskiego WIDZIEĆ:

Artyści:

 • prof. Stanisław Baj z Warszawy,
 • prof. Stanisław Batruch z Krakowa,
 • prof. Stanisław Białogłowicz z Rzeszowa,
 • prof. Leszek Misiak z Krakowa,
 • prof. Stanisław Rodziński z Krakowa,
 • prof. Teresa Miszkin z Gdańska,
 • dr Marian Waldemar Kuczma z Wrocławia,
 • prof. Jacek Rykała z Sosnowca,
 • Grzegorz Grzebieniowski z Leska,
 • dr Ireneusz Kopacz z Torunia

oraz koordynatorzy projektu:

 • dr hab. Mirosława Rochecka
 • prof. Kazimierz Rochecki z Torunia

Teoretycy Sztuki:

 • dr Magdalena Rabizo-Birek z Rzeszowa,
 • dr Magdalena Hniedziewicz z Warszawy,
 • dr Andrzej Saj z Wrocławia
 • dr Grażyna Ryba z Rzeszowa
 • dr Artur Mordka z Rzeszowa.

Galerie i muzea uczestniczące w projekcie: Muzeum Okręgowe i Galeria Forum w Toruniu, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Wałbrzyska Galeria Sztuki Zamek Książ w Wałbrzychu, Muzeum w Nysie, Miejski Ośrodek Sztuki – Galeria BWA w Gorzowie Wlkp., Centrum Kultury Zamek – Galeria Profil w Poznaniu, Galeria BWA w Pile, Galeria BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Galeria BWA w Kielcach, Galeria BWA w Olsztynie oraz Galeria BWA w Rzeszowie

wernisaż wystawy VI Forum Malarstwa Polskiego WIDZIEĆ
piątek, 10 grudnia 2010 roku, godz. 18.00
Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
Wystawa czynna do 9 stycznia 2011 r.

Dodaj komentarz