• 2010-12-03

Ćwiczenia z etnodizajnu w Krakowie

7 grudnia 2010 roku o godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbędą się Ćwiczenia z Etnodizajnu pod hasłem Rzecz Małopolska. Etnodizajn Festiwal.

Ćwiczenia z etnodizajnu w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, zaproszenie

Ćwiczenia z etnodizajnu w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, zaproszenie

Co wspólnego ma krzesło Józefa Mehoffera z krzesłem zaprojektowanym przez Dominika Lisika? – Oba meble łączy inspiracja etno, a dzieli 100 lat. To wokół tych dwóch krzeseł – a nie na wprost katedry, organizatorzy zamierzają spotkać się z publicznością oraz zaproszonymi gośćmi, by zastanowić się, po co nam etnodizajn? Jakie były przyczyny rozwoju tego zjawiska kiedyś a jakie są dziś? Na ile stanowi on kontynuację rodzimej tradycji wzorniczej? A na ile jest komentarzem do współczesności – ciągle zmieniających się mód i stylów życia? Czy etnodizajn jest tylko chwilowym trendem rynkowym? Wyrazem ludzkich potrzeb? Sposobem na siebie? Jak w ogóle wyglądają dziś relacje między przedmiotami a ich twórcami i użytkownikami?
Ćwiczenia z etnodizajnu to okazja, by ruszyć głową.

W spotkaniu udział wezmą m.in. Bartłomiej Dobroczyński, Barbara Kęsek-Bardel, Agata Nowotny, Piotr Sarzyński i Lech Rowiński – osoby, które jako twórcy, krytycy, badacze i obserwatorzy zjawisk społecznych zastanowią się nad rolą etnodizajnu w naszym życiu. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy z Eweliną Lasotą i Katarzyną Piszczkiewicz – koordynatorkami projektu pt. Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal, które przez blisko dwa lata miały okazję towarzyszyć projektantom i kuratorom w odkrywaniu etnograficznych zbiorów MEK.

Celem dwuletniego projektu realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie pt. Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal jest przyjrzenie się związkom istniejącym od przeszło wieku pomiędzy etnografią a dizajnem. Festiwal podejmuje próbę ożywienia dyskusji na temat bogactwa ich relacji. Stwarza okazję do refleksji nad obecnością wątków etnograficznych we współczesnym projektowaniu. Stawia pytania o cel powstawania przedmiotów etnodizajnerskich – tak w przeszłości, jak i współcześnie. O to, komu i do czego one służą? W jakim stopniu stanowią zwierciadło naszej kultury? Czy popularne nie tylko w polskim, ale i europejskim wzornictwie nawiązania do dziedzictwa kulturowego są tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku? Zwykłą estetyzacją życia codziennego? Czy też może czymś jeszcze?

W ramach festiwalu organizowane są wystawy, targi, warsztaty, konferencje. Aktualnie powstaje Wzornik inspiracji etnograficznych – swoisty katalog barw, motywów, materii i form charakterystycznych dla Małopolski. Publikacja jako narzędzie użyteczne dla projektantów poszukujących etnograficznych inspiracji, pokaże także różnorodność kulturową Małopolski.

Ćwiczenia z Etnodizajnu pod hasłem Rzecz Małopolska. Etnodizajn Festiwal.
7 grudnia 2010 roku o godz. 18.00
Muzeum Etnograficznym w Krakowie

W rozmowie udział wezmą:
dr hab. Barłomiej Dobroczyński (psycholog, wykładowca akademicki UJ, eseista)
Barbara Kęsek-Bardel (historyk sztuki, założycielka Fundacji Znaczy się)
Ewelina Lasota (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)
Agata Nowotny (doktorantka w Instytucie Socjologii UW)
Katarzyna Piszczkiewicz (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)
Lech Rowiński (projektant, architekt)
Piotr Sarzyński (krytyk sztuki, redaktor tygodnika Polityka)
oraz publiczność

Rozmowę poprowadzi Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie

Dodaj komentarz