• 2010-12-02

Dzieło sztuki w dobie postmodernizmu – warsztaty w Gliwicach

Gliwicka Czytelnia Sztuki zaprasza Nauczycieli oraz młodzież licealną do wzięcia udziału w 1,5-godzinnych warsztatach, które odbędą się w otoczeniu dzieł malarskich Janusza Tarabuły w związku z wystawą artysty: Obrazy same w sobie.

Płótna twórcy inspirują do próby odpowiedzi na pytania: Jak można zdefiniować dzieło sztuki? Czy termin dzieło sztuki uzależnione jest od czasu i przestrzeni (np. kulturowej, tożsamościowej)? Co decyduje o jego artyzmie? Następnie dookreślony zostanie termin: postmodernizm, którego przejawy zostaną skonfrontowane z wcześniej wypracowaną definicją dzieła sztuki.

Celem warsztatów jest wprowadzenie w zagadnienie zmiany paradygmatu kulturowego, jakim jest postmodernizm z jednoczesnym wskazaniem na wagę współistnienia obok siebie dzieł takich jak te zaprezentowane na wystawie oraz tych wyjętych z rzeczywistości, którą młody człowiek jest otoczony. W związku z powyższym okaże się, że młodzi ludzie – częściej niż im się wydaje – mają do czynienia z dziełem sztuki. A w konsekwencji ważną będzie konkluzja, iż dzieło sztuki nie musi być niezrozumiałą materią, zamkniętą w muzeum. Warsztaty będą okazją do konfrontacji poglądów, możliwości dyskusji i wspólnego wypracowania kompromisu. Czy ten kompromis uda się osiągnąć? Może właśnie jego brak okaże się najbliższą definicji dzieła sztuki w dobie postmodernizmu-stylu, w którym każdy może być artystą?

Terminy do ustalenia pod adresem: czytelnia[at]czytelniasztuki.pl

warsztaty Dzieło sztuki w dobie postmodernizmu
Czytelnia Sztuki, ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice

Dodaj komentarz