• 2010-11-29

Międzynarodowa Konferencja Ekonomika Kultury w Warszawie

29 listopada 2010 roku w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie odbędzie się konferencja Ekonomika Kultury – od teorii do praktyki.

Ekonokima Kultury - konferencja

Ekonokima Kultury - zaproszenie

Jakie jest znaczenie kultury w gospodarce europejskiej i jak ją monitorować? Czym jest ekonomika kultury i jak możemy ją zdefiniować? Jak ewoluowało jej znaczenie i gdzie są teraz nowe obszary interwencji? I wreszcie, gdzie jest w tym dyskursie Polska i jak korzysta z możliwości wykorzystywania osiągnięć ekonomiki kultury w polityce kulturalnej?

Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą międzynarodowi eksperci. Konferencję rozpocznie wykład wybitnego ekonomisty kultury prof. Davida Throsbiego z Macquarie University (Sydney, Australia).

Program konferencji :

SESJA PIERWSZA

  • 10.00 – 10.15 Powitanie, Przedstawiciele Organizatorów
  • 10.15 – 11.15 Wystąpienie gościa honorowego: David Throsby (Macquarie University, Sydney, Australia) – Ekonomika kultury i polityka kulturalna: w jaki sposób są one powiązane?
  • 11.15 – 12.00 Wystąpienia ekspertów: Michael Hutter (Social Science Research Center Berlin, Niemcy) – Ekonomika kultury, kreatywności czy doświadczenia? O znaczeniu wyboru odpowiedniej definicji, Philippe Chantepie (Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Paryż, Francja)
  • Pytania z sali i dyskusja (12.00-12.30) Moderator: Bohdan Jung – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 12.30-13.30 – Lunch

SESJA DRUGA

  • 13.30 -14.00 Wystąpienie wprowadzające: Philippe Kern (KEA European Affairs, Bruksela, Belgia) – Znaczenie sektora kultury w gospodarce europejskiej
  • 14.00 – 15.00 Wystąpienia ekspertów: Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Fundacja Pro Cultura) – Kreatywna ekonomia w sieciach, Carla Bodo (University of Genoa, Associazione per l’Economia della Cultura) – Kto się boi monitorowania wydatków na kulturę?, Dorota Ilczuk i Małgorzata Nowak ( Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Fundacja Pro Cultura) – Reforma sektora kultury w Polsce. W czym jest problem?
  • Pytania z sali i dyskusja (15.00-15.30) Moderator: Maciej Mrozowski – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • 15.30 – 16.00 Przerwa
  • 16.00 – 17.30 Wystąpienia Ministrów i Dyskusja Zamykająca:  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski – Wizja rozwoju sektora kultury: Minister Finansów Jacek Rostowski  – Wizja rozwoju sektora kultury, Moderator: Paweł Potoroczyn – Instytut Adama Mickiewicza

Konferencja Ekonomika Kultury – od teorii do praktyki
29 listopada 2010 roku
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
organizatorzy:Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury

Dodaj komentarz